Viimsi vallavolikogu võttis teisipäeval vastu otsuse vähendada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid

Vastuvõetud otsuse alusel väheneb vallavanema töötasu 16 protsenti ja vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu 12 protsenti.

„Tegime vallavolikogule ettepaneku vähendada vallavanema ja abivallavanemate palkasid, kuna praegune majanduslik olukord toob kindlasti kaasa ka eelarvetulude vähenemise,” sõnas Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

“Eriolukord puudutab paljusid Viimsi elanikke ja ettevõtteid. Peame tänases majanduslikus olukorras igal juhul oluliseks langetada valitsemiskulusid ning kriitilise pilguga tuleb vaadata üle ka Viimsi valla eelarve,“ ütles vallavolikogu esimees Taavi Kotka.

Lisaks personalikulude vähendamisele on vallavalitsus seadnud eesmärgiks ka majandamiskulude kokkuhoiu.