Viimsi Vallavolikogu otsused

Volikogu otsused

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 vastu võetud otsused

Nr 42              Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Nr 43              Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine

Nr 44              Vaideotsus

Nr 45              Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 54 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme külas, maaüksus Põldmäe II“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine  

Nr 46              Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr 92 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine

Nr 47              Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 „Detailplaneeringu kehtestamine Muuga küla, Mustasauna tee 1“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas  

Nr 48              Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega  nr 110 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksused Veere III- Veere VII“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine  

Nr 49              Viimsi Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 11 „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja“

kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas  

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 42 kinnitati Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni esimeheks Märt Vooglaid ja aseesimeheks Priit Robas.

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 43 kinnitati Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikmeteks Reigo Randmets, Raimo Tann, Jaanus Koni,  Oliver Alver ja Siiri Visnapuu.

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 44 rahuldada MILSTRAND AS vaie ja kohustada Viimsi Vallavolikogu tegema 60 päeva jooksul alates käesoleva vaideotsuse tegemisest MILSTRAND AS 15.05.2019 esitatu Randvere tee 5 ja Raudtee ning Raudtee R2, Raudtee R3 ja Raudtee R4 detailplaneeringu algatamise avalduste osas PlanS § 128 lg 4 nimetatud otsused.

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 45 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 54 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme külas, maaüksus Põldmäe II“ kehtestatud detailplaneering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 46 pikendati Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr 92 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu“ algatatud detailplaneeringu (kinnistutel Kallaku ja Serva) menetluse lõpule viimise tähtaega kuni 30.06.2021.

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 47 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 „Detailplaneeringu kehtestamine Muuga küla, Mustasauna tee 1“ kehtestatud detailplaneering Mustasauna tee 1a kinnistu osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 48 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksused Veere III ­– Veere VII“ kehtestatud detailplaneering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 49 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 11 „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja“ kehtestatud detailplaneering Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 vastu võetud määrused

Nr 27              Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Nr 28              Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse nr 21  „Eralasteaedade toetamise kord“ muutmine

Nr 29              Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 määruse nr 19 „Tunnustamise kord Viimsi vallas“ muutmine

Nr 30              Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord

Nr 31              Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 määruse nr 4 „Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Nr 32              Viimsi Vallavolikogu 18. detsembri 2018 määruse nr 25 „Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord“ muutmine

NB! Volikogu 25.08.2020 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.