20. oktoobril oli Viimsi Vallavolikogu istungil arutlusel Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 2020-2030 (TRAK) eelnõu, misjärel suunati see avalikustamisele.

TRAK on Viimsi valla transpordi ja liikuvuse valdkonna arengu alusdokument, mille eesmärk on luua terviklik valdkonna käsitlus, töötada välja turvalised, keskkonda hoidvad, nutikad ja säästlikud lahendused ning määratleda ära eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks. Kokku on TRAK-i koondatud kolm suuremat teemakäsitlust: ühistransport, jalgrattaga ja jalgsi liikumine ning transpordikorraldus (sh üldine liikuvus). Arengukava annab suunised valdkonna terviklikuks arenguks, toob välja olemasolevad kitsaskohad ja pakub välja võimalikud lahendused. Arengukava ajatelg on 10 aastat ja tegevuskava ajateljeks on aastad 2020-2024. 

Arengukavaga saab tutvuda Viimsi valla kodulehel. 

Vallavalitsus ootab kõiki valla transpordi ja liikuvuse valdkonna arengutele kaasa mõtlema ja oma ettepanekuid esitama. Avalikustamisel saab ettepanekuid saata kuni 10.11.2020 e-posti aadressile arengukava@viimsivv.ee

Arengukava on kavandatud esitada II lugemisele volikogu detsembrikuu istungile.