Vaadates tagasi aastasse 2020, on see meile kõigile olnud täis ootamatusi ja katsumusi harjuda uue elukorraldusega kogu Eestis.

Mis puutub otseselt Viimsis toimuvasse, oleme siiski hästi hakkama saanud. Tegutseme kõigele vaatamata tuleviku nimel ning katsume oma lubadustest ja plaanidest kinni pidada. Kui mõelda laiemalt tagasi aastale 2020, siis on VL Rannarahvas endale võetud kohustused täitnud ja võime kinnitada, et ka aastaks 2021 võetu on järjel ja teostamisel.

Alati, kui tuleb kellegagi jutuks Viimsi vallas toimuv, ei jää märkamata inimeste mure meie metsade saatuse pärast. Üldine suhtumine looduskeskkonda võiks meil tulevikus tunduvalt paraneda. Elanike juurdekasv sunnib meid loodusega hoolikamalt ringi käima. Ma ei lasku detailidesse, aga oleks hea, kui me kõik mõtleksime rohkem sellele, mis meie ümber toimub ja kuidas kergekäeliselt otsuseid tehes tekitatakse loodusele korvamatut kahju. 

Noortele soovitan programmi „Märka ümbritsevat“ mängutüüpi Navicup äpis, mis on sobiv koolidele või noortekeskustele, läbi mille saab tõsta õpilaste teadlikkust loodusest. Õpilane avastab ja jäädvustab objekte looduses (näiteks pildistab metslooma), pärast mida saab ta teha objekti kohta taustauuringut ning täiendada oma leidu. Mängu korraldaja (nt õpetaja) saab anda objektile punkte vastavalt mängu reeglitele (leiu väärtus, foto kvaliteet, lisainfo põhjalikkus jne).

Vaadates tagasi eelnevate aastate talvedele, ei ole suurest lumerohkusest ja talvemõnudest eriti midagi järele jäänud. Lubja laskumisnõlval on lapsed mõnel korral saanud talve nautida ja see on ka kõik. Tore, et kaasava eelarve raames tekib võimalus rajada noortele lahtine uisuväljak. See võimalus lisab veidigi võrtsi talvisele masendusele, mis praegusel raskel perioodil kipub peale tulema.

Tulevikusuund võiks olla rohkema tähelepanu suunamine küladele, et noortel oleks oma küla piires erinevaid tegevusi. Külakeskuste ja keskväljakute rajamisele peaks vald igati  kaasa aitama. 

Viimsilastele on väga tähtis, et meile jääb oma eakate kodu Rannapere – see on märk, et hoolime oma eakatest. Vaadates Rannapere Pansionaadi toimetulekut tänase päeva seisuga, jätkub küllaga häid sõnu kogu personalile, kes on suutnud meie eakad hoida tervetena ja viirusest puutumatutena. Soovin neile tugevat tervist ja olgu nad kõik hoitud!

Kõigile mõnusat ja rahulikku jõuluaega ja kohtumisteni uuel aastal!

Olge terved!