Aasta 2020 tähendab minu jaoks Viimsi kultuuri õitsengu aastat ja noortesse panustamist. 

Viimsi raamatukogu sai sel aastal 100-aastaseks. Väärikal juubilaril on, mille üle rõõmu tunda, samuti viimsilastel juubilari üle. Mul on siiralt hea meel, et Viimsi raamatukogust on saanud uus viimsilaste kohtumispaik. Koht, kus nautida kirjandust, kultuuri, inimesi ja häid mõtteid. Tunnustan siinkohal raamatukogu pere hea töö eest! Ehitada ilus maja on üks asi, kuid täita see sisuga, mis meid kõiki ühendab ja ülendab, on saavutus omaette. Raamatukogu külastatavuse numbrid tõestavad, et tegime hea asja. 

Alustasime kultuuri- ja hariduskeskuse Artiumi ehitust. On, mida oodata! Usun, et selle maja valmimine ei saa olema mitte ainult viimsilastele suursündmuseks, vaid kingituseks tervele Eestile. 

Nelja lapse isa ja üheksa lapselapse vanaisana olen püüdnud kõigiti kaasa aidata Viimsi noorte vaba aja veetmise võimaluste arendamisse. Mida paremat ja mitmekesisemat tegevusvalikut neile keskkonnana pakkuda on, seda tublimad lapsed meil kasvavad. Septembris avasime uue mänguväljaku Lubja klindiastangul, kus saavad mängurõõme nautida nii Viimsi ja Haabneeme keskuse kui ka Lubja ja Pärnamäe küla lapsed. Lisaks on seal väljakutseid pakkuv ala eakamatele. Ootan pikisilmi kogu Lubja klindiastangu projekti valmimist – rekreatsiooniala, mis peaks nii väärindama meie loodusväärtust Lubja klinidiastangut kui ka elukeskkonda paljude kvaliteetse vaba aja veetmise võimalustega.

Elasin südamega kaasa Keerdtrepi noorte siseskatepargi rajamise ideele Viimsi valla kaasavas eelarves. Toetasin neid oma häälega ja kavatsen toetada ka eraisikuliselt, et Viimsi noored saaksid ägeda ala, kus turvaliselt ekstreemsporti harrastada, ja et saada noored välja Rimi maa-alusest parklast, kus nad seavad oma tegevusega ohtu nii endid kui autojuhte. Kutsun üles ka teid, head kaaskodanikud, seda projekti toetama. Noored vajavad tuge, et oma unistusi ellu viia. Esimene ramp skatepargis on minu kingitus Viimsi noortele. 

Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna volikogu komisjoni esimehena on hea tõdeda, et ka sotsiaalvaldkond on meil täidetud heade ja professionaalsete spetsialistidega, kes panustavad oma töö hästi tegemisse igapäevaselt. Tõnu Troon ja tema meeskond on väärt suurt tunnustust hea töö eest ja olen kindel, et isegi nii keerulisel ajal, kui täna, võime olla kindlad, et meie, viimsilased, oleme hoitud ja kui peaksime raskustesse jääma, on abi lähedal. Meie oma Rannapere Pansionaat on jätkuvalt end tõestanud, et neil on kodusoojust, mida meie lähedastel, kes seal viibivad, on väga vaja. Kiidan maja juhti Merike Melsast, nõukogu ja kogu pansionaadi peret, sest panisonaat on saanud hakkama oluliste projektidega – uus ruum lähedastega kohtumiseks, saun, iluruum ja tegelustuba. Samal ajal on nad hoidnud endid ja meie lähedasi tervetena. Aitäh teile! 

Olgem ausad, üksi ei tee siin ilmas midagi. Olen tänulik oma mõttekaaslastele Annika Vaiklale, Urve Palole, Oksana Shelesnjovale ja teistele Keskerakonna Viimsi osakonna liikmetele – teiega on koos hea mõelda ja tegutseda!

Samuti ei ole vähem oluline koostöö koalitsioonipartnerite vahel. Kõik eeltoodu on kõigi meie ühine panus ja igapäevane töö. 

2021 toob uued väljakutsed, oleme nendeks valmis. Ühtse meeskonnana ei ole mägesid, mida me ei ületaks, anname endast iga päev ainult parima Viimsi kogukonna heaks. 

Soovin kõigile viimsilastele palju tervist, üksteise hoidmist ja toetamist, nii heas kui halvas!

Fotol: Abivallavanem Annika Vaikla ja volikogu liige Raimo Tann Foto: Evelin Elmest.