Meid ümbritsev maailm on muutunud kiiremini kui eales varem. Kui tahame edasi liikuda, peame muutustega kohanema. Üheks suurimaks paradoksiks on üheltpoolt meile peale sunnitud eraldatus ja teisalt olukord, kus lahendusi saame leida ainult koos tegutsedes.

Reformierakond on koostöös koalitsioonipartneritega võimul oldud viimase kolme aastaga ellu viinud või käivitanud Viimsi elanike eluolu jaoks mitmed suured ja olulised projektid. Suurteks märksõnadeks, mis sai lubatud oma valijatele kolm aastat tagasi, olid noorte huvihariduse parendamine, transiitteede ja liiklussõlmede väljaehitamine ning viimsilastele mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste loomine. 

Usun, et kõikide perede heaolu üheks osaks on see, kui noored saavad koolivälisel ajal valida endale tegevuse kodu lähedal võimalikult paljude spordi- ja huvialade vahel. Selleks on 2018. aastal ehitatud Karulaugu Spordikeskus, kus sobivaid treeninguid saavad valida nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud. Uued ja kaasaaegsed ruumid saavad endale ka noorte muusika-, kunsti- ja teaduskool uues ehitatavas Artiumi keskuses. 

Väga hea meel on Viimsi raamatukogu ja noortekeskuse avamise üle uutes ja moodsates ruumides Viimsi aleviku südames. Raamatukogu on leidnud uues asukohas endale aastaga üle 4000 uue lugeja! 

Transpordialasteks suurimateks saavutusteks viimastel aastatel Viimsi vallas on lisaks väiksematele projektidele kahe suurima transiittee – Vehema tee ja Reinu tee – valmimine. Hetkel on töös Aiandi tee rekonstrueerimisprojekt – loodetavasti algavad rekonstrueerimistööd juba järgmisel aastal.

Vaieldamatult Eesti Vabariigi iseseisvuse ajal Viimsit enim muutvaks teoks saab lugeda  haridus- ja kultuurikeskuse Artiumi valmimist 2022. aasta veebruaris. See saab olema ainus Harjumaal ja ainulaadne kogu Eestis. Tegemist on ambitsioonika hoonega nii sisult kui ka vormilt. Hoone arhitektuur sai valitud läbi rahvusvahelise arhitektuurikonkursi ning seal mahub ühe katuse alla muusikakool, kunstikool ja teaduskool. Keskusesse on planeeritud 500-kohaline tipptehnoloogilise varustusega kontserdisaal. Usun, et see keskus kontserdimajana saab pakkuma Viimsi elanikele väga mitmekülgseid kultuurielamusi maailma tippesinejatelt. Hoones tegutsema hakkavate huviringide ruumid saavad olema ristkasutuses nii Haabneeme kooli kui ka teiste Viimsi koolidega. 

Suurimaks poliitiliseks saavutuseks Viimsis pean laiapõhjalise koalitsiooni edukat toimimist. Valla elu juhivad aktiivselt 16 volikogu liiget 21-st. Viimsi vallavalitsus on töötanud läbipaistvalt ja ausalt vaatamata opositsiooni jätkuvatele katsetele mainet kahjustada. Pahatahtlikud poliitrünnakud kohalikus omavalitsuses inimeste heaolule kaasa ei aita, pigem muudavad reaalsed teod kohalikku eluolu paremaks. Eesseisval valimisaastal saame tõenäoliselt nägema kiuslikke poliitrünnakuid, millest ei teki kasu ei Viimsi mainele ega elanike heaolule.  

Reformierakonna fraktsiooni liikmed on oma igapäevaelus tegusad ja volikogus otsustajad. Usun, et kõik me soovime, et Viimsis elaks salliv ning omavahel sidus ja edukas kogukond. Just selles usus oleme teinud otsuseid Viimsi elu juhtimisel ja läheme vastu ka aastale 2021!

Soovin kõigile viimsilastele rahulikku jõuluaega ja edukat uut aastat! Püsige terved!