Lõppeval aastal jätkasime Viimsi volikogus opositsioonis aktiivselt erinevate küsimuste tõstatamist. Statistiliselt tähendas see enam kui 20 arupärimise, rohkem kui 30 parandusettepaneku ning üle poolesaja küsimuse esitamist. Kõnesid ja sõnavõtte tegime kahe peale samuti ligi paarkümmend. Oleme kahtlemata Viimsi volikogus kõige aktiivsem poliitiline ühendus. 

Kahekesi on 21-liikmelises volikogus võimuliidu teerullipoliitikat praktiliselt võimatu peatada. Võimuliitu saab siiski mõjutada, hoides Viimsi valla elanikke operatiivselt kursis volikogus arutlusele tulevate küsimustega ning tehtud otsustega. 

Käesoleva 3000-tähemärgilise artikli avaldamine Viimsi Teatajas on kolme volikogus töötatud aasta jooksul meile esmakordne taoline võimalus. Infot meie tegevusest saab Viimsilaste Facebookist ja Viimsi Uudistest. 

Kogukondade Viimsi ettepanekul menetleti tänavu esmakordselt Viimsis kaasavat eelarvet. Kevadise eriolukorra ajal soovis võimuliit kärpida kulutusi muuhulgas ka kaasava eelarve edasilükkamisega. Esitasime vallajuhtidele selle kohta arupärimisi ja küsimusi. Ning kui vald võttis kevadel ligi 5 miljonit eurot laenu, polnud enam mingisugust põhjendust kaasavat eelarvet rahapuudusel ära jätta.   

Tõime kogukonna huvid välja Tammelaaane detailplaneeringu küsimuses. Antud detailplaneering on tugevalt kaldu ühe volikogu liikme perekonna, mitte avalikkuse huvide suunas. Nüüd jätkub vaidlus kohtus, kus Tammelaane detailplaneeringule vaide esitanud on juba kahes astmes saanud õiguse.

Kuna Ants Erm tegi tubli tööd volikogu revisjonikomisjoni juhina, otsustas volikogu võimuliit ta lihtsalt maha võtta. Pärast seda pole revisjonikomisjonile enam uut esimeest valitud ega tööplaani koostatud.

Võitlesime viimse võimaluseni Prangli sadamakuuri säilitamise nimel. Aga hoolimata rohkem kui 700 toetusallkirjast sai valla korraldusel maha võetud seegi.

Esitasime hulga parandusettepanekuid Viimsi põhimäärusesse, näiteks e-valimiste seadustamiseks alevivanemate valimistel. Aga võimuliidu teerull hääletas need ettepanekud maha.

Seisime valijatele antud lubaduste täitmise eest. Et Viimsis säiliks võimalikult rohkem kohalikke miljööväärtusi. Et valla juhtimine saaks ausam, arusaadavam ja demokraatlikum. Et otsuseid tehtaks eeskätt avalikes huvides, mitte üksnes võimulolijate semude meeleheaks.

2021 – tuleb võtta juhtimise vastutus

Täna Viimsi valda juhtiv koalitsioon esindab süsteemselt kitsa ringi huve ning eirab sageli kogukondade tahet. Kõik märgid näitavad, et 2021. aasta oktoobrist kujuneb Viimsis n-ö refivahetuskuu. Mis tähendab mitte suverehvide vahetamist talviste vastu, vaid kohaliku Reformierakonna ja selle satelliitide väljavahetamist Viimsi juhtimisel.

Kogukondade Viimsi läheb 2021. aastale vastu senisest kogenenumana ning tugevamana. Arvestame, et aasta lõpus tuleb meil koos uue koalitsiooni osapooltega hakata Viimsi elu juhtimise vastutust kandma. Teeme tööd ja anname endast parima.

Fotol: Ivo Rull ja Ants Erm Foto: Annika Vaikla