2020. aasta Viimsi vallas on möödunud toimekalt ja kenasti. Koalitsioon on olnud Viimsi valla juhtimisel üksmeelne ning viimsilaste jaoks on tehtud vajalikke olulisi otsuseid. Samuti oleme käivitanud valla jaoks väga olulised investeeringud. 

Isamaa jaoks on oluline valla tasakaalustatud areng. 2020 aastal on tähelepanu saanud kõik valla valdkonnad – alates teede investeeringutest lõpetades haridusvaldkonna investeeringute käivitamisest. 

Palju on arendatud erinevaid avalikke teenuseid ning volikogu on vastu võtnud paljusid toetamise kordasid. Ikka selle ülla eesmärgi nimel, et viimsilastel oleks oma vallas hea ja turvaline elada.

Isamaa jaoks on samuti väga oluline valla hariduse elu edendamine ja kvaliteetne kodulähedane haridus. Seda nii lasteaedades, koolides kui huvikoolides. 2020. aastal sai Isamaa vallavalitsuses hariduse-ja noorsootöö eest vastutava abivallavanema ametikoha. Oleme valla hariduselu edendamisel astunud sellel aastal väga suuri samme. Huvihariduskeskuse Artium ehitustööd käivad täies hoos. Lähiajal käivitame Randvere Kooli juurdeehituse koos ujula rajamisega. Oleme käivitanud hulganisti investeeringuid, milles oleme kokku leppinud koalitsioonilepingus. 

Suurim investeering läheb lähiaastatel valla huvihariduse uude ajastusse viimisesse. Viimsisse ehitatakse huvihariduse- ja kultuurikeskus Artium, mis pakub muusika, kunsti, tehnoloogia ja loodusalast huviharidust ning kontserttegevust. ARTIUM – see on suurepärane kooslus hariduse ja kultuuri kohtumiseks. Loodetavasti kasvavad siit meie tulevased kunstnikud, muusikud ja teadlased. 

Isamaa on täiendanud Viimsi koalitsioonilepingut Randvere Kooli juurdeehituse lubadusega. Avasime Randvere Kooli 2013. aastal ning nende aastate jooksul on koolipere on jõudsalt kasvanud. Vajadus on tekkinud nii uute tavaõppeklasside kui ka hariduslike erivajadustega laste omadele. Kooli juurdeehitusse rajame kaasaegse ujula, mida saavad lisaks kooliõpilastele kasutada spordiklubid ja kogukond. Kvaliteetsed kodulähedased haridus- ja sportimisvõimalused on väga tähtsad väärtused kogukonna jaoks. Astume samme Randvere Kooli 9. klassiliseks täistsükli põhikooliks muutmisel. 

Haabneeme Kool saab uut aastat alustada vastvalminud moodulklassides. Õppetööks on valmis 3 – 24 kohalist klassiruumi ja üks klass 5-le õpilasele. 

Võtsime volikogus vastu Viimsi valla uue arengukava 2020-2024. Viimsi on kiiresti arenev omavalitsus, mis vajab arenguks süsteemset teekaarti. Oleme uue valla arengukavas ära kaardistanud Viimsi probleemkohad ning pakkunud lahendusi. 

Avasime selle aasta sügisel Lubja klindipeal vaba-aja veetmisala, mis on loogiline jätk Lubja trepile. Klindiastangu esimese etapi raames valmis 2500 ruutmeetrisel alal vahva mänguväljak lastele ja terviseala eakatele. Valminud Lubja klindiastangu terviseala I etapp on suurepärane koht vaba-aja veetmiseks ja sportimiseks. Siin on tegevusi kogu perele – lastele, noortele, emadele-isadele ka vanavanematele ja kogu põlvkondadele. 

2021. aastal viime ellu kokkulepitud koalitsioonilepingut ning täidame meie valimislubadused Viimsis, mida oleme viimsilastele 2017. aasta kohalikel valimistel lubanud.