24. septembril koguneti Viimsi mõisaparki, et üheskoos joosta XXI korda toimuval kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksul. Kindral Laidoner oli nii Eesti kaitseväe ülem kui ka Olümpiakomitee president.

Ürituse eesmärgiks oli luua vaimne side kunagiste ja tänaste põlvkondade vahel – ühendades vabaduse sõnumi olümpia-aatega. Jooksu korraldas Eesti Spordiselts Kalev traditsiooniliselt koostöös Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Eesti kaitseväe ja Viimsi vallaga.

Osalejaid tervitasid kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ja Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Võistkonnad olid kaheksaliikmelisteks ning igal osalejal tuli läbida 650-750 meetrine vahemaa. Kokku osales teatejooksul 38 võistkonda. Auhindu jagati viies erinevas võistlusklassis ning iga klassi I, II ja III kohale tulnud võistkonna liikmeid autasustati medaliga ning võistlusklassi võitjat karikaga. Teatejooksu üldarvestuse kiireim võistkond pälvis rändkarika.

Kaitseväe võistlusklassis saavutas esimese koha 2. Jalaväebrigaad, läbides kogu võistluse kiireima ajaga ning teenides sellega rändkarika. Samas võistlusklassis pälvis teise koha SP Vahipataljon ning kolmanda Küberväejuhatus.

Põhikooliealiste õpilaste seas tuli esikohale Tallinna Reaalkool. Viimsikad saavutasid uhke 3. koha, mille tõi koju Haabneeme kool, kus juhendajaks oli Kirke Aitsen. Gümnaasiumiealiste poiste võistlusklassis saavutas esikoha Tallinna Reaalkool ning tüdrukute võistlusklassis Jakob Westholmi Gümnaasium. Viimsi Gümnaasiumi võistkonnad, nii poiste kui ka tüdrukute arvestuses, saavutasid mõlemad 3. koha, juhendajateks Arsen Abeljan ja Ave Ojasoon. Osales veel Püünsi Kool, juhendajaks Aleks Taurafeldt ja Viimsi Kool, juhendajaks Roland Mik.  Sõpruskondade võistlusklassis saavutas esimese koha CFC Suusakool I, teise koha pälvis Viimsi Sport ning kolmanda Haabneeme Kooli õpetajad.

Tihe konkurents sundis tempot hoidma
Tihe konkurents sundis tempot hoidma

Eesti Spordiseltsi Kalev tegevjuht Aleksander Tammert oli peale võistlust positiivses meeleolus: „Vaatamata raskele ajale läks üritus väga hästi. Ainukese võistlusklassina jäid sel korral kõrvale Kaitseliidu võistkonnad ning seda nende endi otsusel, ohutuse tagamiseks. Kõik teised klassid olid esindatud ning jooksu toimumine värskes õhus alandas viirusehirmu. Kõik osalejad jäid teatejooksuga rahule ning pälvisime korraldamise eest kiitust. Lisaks kattus see suurepäraselt ka praegu aset leidva spordinädalaga,“ ütles Tammert. Mees rääkis, et sel aastal saatsid nad koolidele välja lihtsad kirjad informatsiooniga, et taoline üritus aset leiab ning ei hakatud seda suuremalt reklaamima. Need, kes vaatamata riigis valitsevale olukorrale soovisid kohale tulla, olid kohal.

„Ma tänan kõiki osalejaid ning loomulikult ka koostööpartnereid, kelleks olid Kindral Johan Laidoneri Selts, Viimsi vald, Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit. Soovin avaldada tänu ka kõikidele vabatahtlikutele, kes aitasid ürituse toimumisele kaasa,“ tänas Tammert.