Viimsis algab tänavavalgustuse uuendamise teine etapp – Viimsi LED II projekt

VALGUS: Ehitushange on tõenäoliselt võimalik korraldada 2020. aasta alguses ja ehitustööd on kavas teostada sama aasta lõpuks.

Viimsi vallavalitsus esitas möödunud aasta sügisel järjekordse taotluse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus eesmärgiga uuendada valla tänavavalgustust säästlikumaks ja tänapäevasemaks. Selle aasta kevadel taotlus rahuldati. Projekti „Viimsi LED-valgustamine“ (Viimsi LED II projekt) kogumaksumus on umbkaudu 900 000 eurot, millest toetusena saadakse 600 000 eurot.

Suvi möödus töiselt, käivitati esimesed tegevused ning läbi viidi ka projekteerimise riigihange. Praeguseks on sõlmitud leping tänavavalgustuse renoveerimisprojekti koostamiseks hanke võitnud Viimsi valla käidukorraldajaga AS KH Energia-Konsult. Ehitushange on tõenäoliselt võimalik korraldada 2020. aasta alguses ja ehitustööd on kavas teostada sama aasta lõpuks.

Erinevalt lõppenud Viimsi LED I projektist (Haabneeme), millega uuendati suurem osa Haabneeme tänavavalgustusest, koosneb Viimsi LED II projekt 18 erinevast piirkonnast üle kogu valla. Tööde piirkonnad on: Äigrumäe, Metsakasti, Randvere, Miiduranna, Pringi, Püünsi, Rohuneeme ja Leppneeme külades asuvad teed ning Viimsi ja Haabneeme aleviku tänavad. Piirkonnad on skemaatiliselt kujutatud juuresoleval joonisel.

Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga. Skeem: AS KH Energia-Konsult, kasutatud Maa-ameti aluskaarti.
Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga. Skeem: AS KH Energia-Konsult, kasutatud Maa-ameti aluskaarti.

Renoveerimise käigus nähakse ette amortiseerunud mastide vahetamine ja valgustite asendamine LED-valgustitega, vajadusel hõrendades ja tihendades valgustust seal, kus tarvilik. Kavandatud on 469 valgusti vahetus, mille arv eeldatavasti veidi kasvab. Osaliselt asendatakse ka vanad mastid uutega, osaliselt teostatakse aga ainult valgustite vahetus. Uusi maste on kavas paigaldada 121 (metallist), ülejäänute puhul asendatakse üksnes valgustid ja kaablid. Metallmastid tulevad Äigrumäe külla Liivamäe, Männimäe, Kuusemäe teedele; Viimsi alevikku Priimula, Liilia ja Alpikanni teedele; Haabneeme alevikku Salu ja Remmelga teedele; Miiduranna külla Kallaku, Vahe, Kalda, Miiduranna, Varju, Miiduranna põik, Tormi ja Rünka teedele ning Leppneeme külla Leppneeme sadama ja Põlluveere teedele. Teistes piirkondades jäävad puitmastid ja õhuliinid. Väga suures mahus asendatakse ka olemasolevaid metallmastidel valgusteid: Randvere teel tulevad LED-valgustid alates Aiandi – Randvere ringist kuni Heki teeni ning Muuli teel, alates Ranna teest kuni Miiduranna külaga piirneva lõiguni.

Samuti on plaanis kõik uued valgustid liita nutika CityTouch juhtimissüsteemiga, mis juurutati lõppenud LED I projekti raames.
Valdavalt toimuvad kõik ehitustööd valla maadel, ühes kohas on vajalik seada servituut. Lõplikult selgub see vajadus aga projekteerimise käigus (võimalikud ühendused ja valla võrguga ühendatud erateede valgustussüsteemid). Küll aga on ette näha, et ehituse käigus tuleb lammutada valla maal olevaid rajatisi ja aedu, mis sinna ei kuulu. Palume kõigil nimetatud teede äärsetel elanikel vaadata üle oma kinnistu piirid ja piirdeaedade paiknemine.

Kui kellelgi on seoses planeeritava uue tänavavalgustusega küsimusi või ettepanekuid, võib need julgelt saata e-posti aadressile jaan.urb@cumulus.ee. Nii saab vallavalitsus juba projekteerimise käigus nendega võimalust mööda arvestada.

Vallavalitsus hoiab elanikke töödega, sh võimalike piirangutega ajalehe ja veebi vahendusel kursis.

ÜFi logo
ÜFi logo