Viimsi kooli direktor Aime Niidas andis täna hommikul Viimsi vallavanemale Illar Lemettile vallamajas üle lahkumisavalduse, mis jõustub alates 4. märtsist.

„Kohtusin hommikul Viimsi kooli direktori Aime Niidasega, kes esitas avalduse lõpetada oma tööleping alates 4. märtsist. Mõistan Aime Niidase soovi anda kooli juhtimine edasi uuele inimesele,“ ütles vallavanem. „Lähiajal kuulutame välja avaliku konkursi, et leida Viimsi koolile esimesel võimalusel uus juht.“

Aime Niidas selgitas avaldust vallavanemale üle andes, et Viimsi kooli kollektiivil on olnud emotsionaalselt keerulised ajad. „Minu roll kooli edasiviiva juhina on täidetud,“ lisas ta. „Olen koolis selle 1,5 aastaga algatanud mitmeid olulisi projekte.“

Kuu aja jooksul aitab senine direktor Niidas kooli juhtkonnaga äsja liitunud inimestel oma töösse sisse elada, et koolielu jätkuks tavapärases töörütmis kuni uue juhi leidmiseni.

Foto: erakogu
Foto: erakogu

Vallavanema sõnul tuleb Viimsi koolis töörahu ja kvaliteetse hariduse andmise tagamisega tegeleda igapäevaselt eri osapooltega koostöös sõltumata sellest, kes on koolijuht. Ta nentis, et direktoril on suur roll nende protsesside juhtimisel ja inimeste suunamisel koostööle.

„Vallavalitsus on Niidast tema töös toetanud,“ kinnitas Lemetti. „Eelmisel aastal koolis tehtud struktuurimuudatused on samas toonud kaasa laiema protsessi, mis on viinud petitsiooni esitamiseni lapsevanemate poolt ja oma seisukoha on kujundanud ka kooli hoolekogu. Töörahu taastamiseks koolis peavad samme astuma kõik osapooled. Seetõttu tunnustan direktor Aime Niidast tema poolt vastu võetud otsuse eest.“

„Viimsi koolis on väga palju väga toredaid ja häid õpetajaid,“ kiitis Aime Niidas. „Viimsi koolis töötavad ka vanemõpetajad ja meisterõpetajad. Viimsi kool areneb edasi ja soovin talle palju edu!“

Pooleteist aasta jooksul on Aime Niidas muutnud Viimsi kooli turvalisemaks õpi- ja töökeskkonnaks uue sissepääsusüsteemi ja kaameravalve juurutamisega. Niidase eestvedamisel sai sügisel kooli jalgrattaparkla juurde 90 uut parkimiskohta ning algatatud on kaua oodatud õuesõppe projekt, mis ootab ehitusluba. Viimase uudisena sai Viimsi kool endale direktori eestvedamisel ka uue ja kaasaegse kodulehekülje. Kõige rohkem positiivset tagasisidet on aga saanud struktuurimuudatuste käigus loodud koostöökogud.