Viimsi vallavalitsus otsustas 20. jaanuaril toimunud istungil lõpetada Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse. 

Otsuse aluseks oli Sääre tee 22 ühe kaasaomaniku vastavasisuline taotlus. Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise vastuseisu korral puudub perspektiiv algatatud detailplaneeringu kehtestamiseks ning langetas otsuse menetlus lõpetada. 

Möödunud aasta 11. novembril algatas Viimsi vallavalitsus Sääre tee 22 kinnistu ühe kaasomaniku taotluse alusel Rohuneeme rannaala piirkonnas detailplaneeringu. Detsembri alguses teatas kinnistu teine kaasomanik vallale, et ei soovi osaliselt talle kuuluva kinnisasja detailplaneeringu menetlust jätkata ning tuginedes planeerimisseadusele palus kõnealuse planeeringu koostamine lõpetada. 

Kuna vallavalitsusele esitatud seisukohtadest nähtuvalt on kaasomanikud ühise asja planeerimises kardinaalselt vastandlikel seisukohtadel, hindas vallavalitsus algatatud planeeringu kehtestamist võimatuks ja lõpetas selle edasise menetluse.

Vallavanem Illar Lemetti mõistis hukka mõnede opositsioonipoliitikute läbikukkunud katsed anda protsessile poliitilist värvingut. „Vallavalitsus on nii detailplaneeringu algatamise kui ka detailplaneeringu lõpetamise taotlusi läbi vaadates lähtunud ainult sisulistest asjaoludest. Need aga, kes on rääkinud, et suur osa Sääre rannast oleks erastatud või et rand muutuks avalikkusele suletuks, on kogukonda eksitanud. Detailplaneering midagi sarnast ette ei näinud ja ranna sulgemist ei luba ka seadus,“ lausus vallavanem.