Viimsi vallas algas 1. augustist korraldatud jäätmevedu

Viimsi vallas (v.a väikesaared) alustas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus alates 01.08.2020.

Korraldatud jäätmeveoleping sõlmiti Viimsi Vallavalitsuse ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31.07.2025. Kõik senised Viimsi vallas (v.a väikesaared) jäätmeveo teenuse lepingud lõpetasid automaatselt kehtivuse 31.07.2020. 

Juhul kui lisaks jäätmeveoteenusele oli eelmiselt vedajalt renditud ka jäätmekonteiner, tuleb teha otsus, kas jätkata jäätmekonteineri rentimist vanalt vedajalt, soetada endale isiklik konteiner või sõlmida konteineri rendileping uue vedajaga.

Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas § 16 lg 3 on kirjas, et mahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas üheselt mõistetav kiri või tähis, mis vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile ehk kõikidel jäätmemahutitel peab edaspidi olema jäätmeliiki eristav märgistus (segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed jne) kleebis. Kleebiseid on võimalik soetada Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-ist, ühe kleebise hind on 4,80 €, aga selle võib ka ise paigaldada. Hea on kui kleebisel/sildil on ka maja number ja korteri number. Seda eriti juhul, kui konteinereid on ühes kohas mitmeid.

Varem kehtinud vabastused ja jäätmekonteinerite ühiskasutused alates 1. augustist 2020 enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on eelnevalt vajalik sõlmida AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus leping ning seejärel esitada jäätmeveost erandkorras vabastamise uus taotlus Viimsi Vallavalitsusele.

Taotluse esitamise aluseks on eelneva sama perioodi vee- ja/ või elektrinäitude väljavõtted.

NB! Korraldatud jäätmeveo rakendumine puudutab vaid olmejäätmete vedu. Sellest tulenevalt jäävad endistel tingimustel kehtima kõik täna kehtivad pakendijäätmete vedamise teenused, sh kollase koti teenus.

Kõik kinnistu omanikud on kohustatud sõlmima Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-iga jäätmeveolepingu. Lepingut saab sõlmida iseteeninduskeskkonnas https://tallinnavedu.ee/calculator/ või AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse kontoris kohapeal.

LISAINFO

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Telefon: 609 6410
E-post: info@tallinnavedu.ee
Koduleht: www.tjt.ee
Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 1141
Avatud: E – R: 8.15 – 17.

Viimsi Vallavalitsus
Keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse
Telefon: 5563 0865
E-post: toomas.luhse@viimsivv.ee
Vallavalitsuse vastuvõtuajad on järgnevad: esmaspäeval 14-17.30 ja neljapäeval 9-12 ja 14-17.