Viimsi valla ühekordne toetus pensionäridele

Viimsi vald maksab vanaduspensionäridele toimetuleku parandamiseks ühekordset toetust.

Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2019. Toetuse suurus on 90 eurot.

Esmakordsel taotlemisel on võimalik esitada vormikohane taotlus Viimsi vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetuse eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse sel aastal toetus üle automaatselt samale arvelduskonto numbrile. Toetus makstakse välja 15. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2020.

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast E kell 14–17 ja N kell 9–12 ja 14–17 telefonil 602 8825 või 602 8867. NB! Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 09.10.2020 telefonil 602 8825 või 602 8867 või e-posti aadressil reet.aljas@viimsivv.ee või risto.nigol@viimsivv.ee