Viimsi vald andis esmakordselt välja hariduspreemiad ning seda kahes kategoorias – aasta haridustöötaja ja aasta haridustegu. Tunnustuse saajad pälvisid tänukirja ja preemia riikliku kehtiva õpetaja alampalga suuruses (tänavu 1315 eurot). 

Aasta haridustöötaja 2020 – Liis Remmel

Aasta haridustöötajaks sai Viimsi Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning klassijuhataja Liis Remmel. Tema kandidaadi esitasid 9B klassi lapsevanemad, kelle sõnul on tegu suure südamega ja väga inspireeriva õpetajaga. „Lisaks õppetööle ja klassi juhatamisele lööb ta aktiivselt kaasa kooli ürituste korraldamises. Tema korraldada on näiteks iga-aastane koolisisene kõnevõistlus, millest õpilased heameelega osa võtavad. Viimsi Koolis õpetab Liis Remmel ka erinevaid valikaineid, näiteks väitluskunsti. Klassijuhatajana on ta hea grupitunde looja, kaasav ja turvaline tugi õpiteel. Tal on aega oma õpilaste jaoks ja kõik, mida ta teeb, teeb ta õpilaste arengu eesmärgil. Oleme tänulikud, et meie lapsed on tema eeskuju ja õpetusega kasvanud toredateks noorteks inimesteks,“ tõid lapsevanemad välja.

Aasta haridustegu 2020 – Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike pälvis hariduspreemia selle eest, et oli peredele olemas ka eriolukorra ajal ning alustas täiesti uue digiõppe ajastuga.

Kogu eriolukorra perioodil olid Väike Päike lastehoid ja lasteaed avatud õuelasteaia põhimõttel. Söögikorrad, õppe- ja mängulised tegevused toimusid lasteaia terrassil, hoovialal ja majataguses metsas ning kontseptsioon toimis suurepäraselt. Tuli välja, et lapsed on õues palju liikuvamad ja loomingulisemad. Lisaks tugevdas õues viibimine laste immuunsüsteemi.

Tänu karantiinile algas lasteaias Väike Päike ka täiesti uus digiõppe ajastu. See sai alguse tänu ühe Viimsi Väikese Päikese lastehoiu särasilmse lapsehoidja loomulikule initsiatiivile hakata kodus olevatele peredele Facebooki vahendusel live tunde tegema. Esimesed videod said palju vaatajaid ja kiiresti pandi kokku eraldi meeskond digitaalse sisu loomiseks. Inimesed töötasid pühendumusega ning peagi toodeti nädalas juba üle kahekümne tegevuse – Live Super Nanny ülekanded, livemuusikatunnid, videod õppekavast lähtuvate valdkondade kaupa ning mängulised ja arendavad tegevusideed.

Aasta hardisutegu 2020 – lasteaed Väike Päike õppejuht ja õpetaja Heleri Leppik,  tegevjuht Kärt Kukk ja haridusteholoog Marii Maamägi.

Väike Päike tegevjuht Kärt Kukk: „Meil on suur rõõm olla märgatud ja esile tõstetud. See annab kindlust juurde, et meie tegemistel on tõepoolest positiivne efekt. Suur tänu kõikidele Väike Päike töötajatele, kes meie omamoodi digipöördele hoo sisse andsid ja edasi vedasid! Karantiiniaegsest katsetusest kasvas välja väga äge projekt, mida meil on plaanis edasi arendada ja sisu järjest juurde toota. Samuti oleme nüüd paremini valmis tulevikus ette tulla võivateks olukordadeks.

Tunnustamist väärivad teisedki

Hariduse tähtsustamine ja tunnustamine on hästi oluline, sellega saame häid õpetajaid ja tegusid rahvale näidata. 

Aasta haridustöötaja nimetuse pälvib vallaga seotud haridustöötaja, kelle töö ja isiklik eeskuju on aasta jooksul oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja valla arengut.

Aasta haridustöötaja 2020 preemiale esitati võitja kõrval veel Haabneeme kooli õpetajad Kersti RandverEgle HollmannEpp Orula, Viimsi kooli sotsiaalpedagoogide meeskond Lea PulleritsEve Ott ja Marita Pähk, õpetajad Piia KarelsohnMeri HeinsaluAhmed Porkveli ja Mari-Liis Rahumets, koolijuht Peeter Sipelgas (4 ettepanekut), Randvere kooli õpetajad Mare MüürseppKirsti Haug ning psühholoog Liina Lüütsepp, lasteaed Väike Päike õpetaja Heleri Leppik, Püünsi kooli õpetaja Meryt Pastak ning direktor Jekaterina Tšerepannikova ja MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu maja õpetaja Reet Lepp.

Aasta haridustegu tiitel antakse vallaga seotud isikule või organisatsioonile aasta jooksul silmapaistva innovaatilise ettevõtmise eest, mis on teistele haridusasutustele eeskujuks, aidanud kaasa hariduse edendamisele, panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse, toetanud ja arendanud haridusvaldkonna koostöövõrgustikku, aidanud väärtustada haridust vallas.

Aasta haridusteo 2020 preemiale nomineeriti lisaks võitjale MLA Viimsi Lasteaiad õpetajaddistantsõppe korraldamise eest eriolukorras ning Viimsi kooli III kooliastme matemaatikaõpetajadvirtuaalklasside loomise ja innovaatilise õppetöö korraldamise eest eriolukorras, mida hindasid kõrgelt nii õpilased kui ka vanemad.


Täname kõiki õpetajaid nende silmapaistva töö eest ning auhinna kandidaatide esitajaid!