Viimsi vald tunnustab vallas tegutsevaid inimesi ja organisatsioone mitmete tiitlite ja preemiatega. Ühed auväärsemad neist on elutööpreemia, „Viimsi vaal“, „Viimsi vaalapoeg“ ja valla aukodaniku nimetus. 

Kui varasemalt on „Viimsi vaala“ ja elutööpreemia üle antud vabariigi aastapäeva paiku volikogu esimehe vastuvõtul, siis Covid-19 viiruse tõttu seda tänavu teha ei saa. Preemiate üleandmine on kavandatud valla asutamise aastapäevale, 11. maile lootuses, et kevadel saab sündmusi läbi viia tavapärasematel viisidel. 

Igaühel on võimalik esitada tunnustuse saamiseks kandidaat, kes on esitaja meelest silma paistnud oma tegude, saavutuste ja valla elu edendamisega. Taotluses peab muuhulgas ka ära märkima, miks just see inimene või organisatsioon on esiletõstmist väärt. 

Elutööpreemia 

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud inimest tema pikaajalise silmapaistva tegevuse eest. Vallavalitsuse otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule tänukiri ja ühekordne rahaline preemia. Näiteks 2020. aastal sai elutööpreemia Eldi Pärdi kauaaegse ja tulemusliku töö eest sotsiaaltöö valdkonnas.

„Viimsi vaal“

Autasuga „Viimsi vaal“ tunnustatakse nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid vallale osutatud teenete eest. Vallavalitsuse otsusega antakse autasu pälvinud isikule tänukiri ja väikeskulptuur, mille kivist alusele on paigutatud pronksist valmistatud vaala kuju. 2020. aastal said „Viimsi vaala“ raamatukogu direktor Tiiu Valm, käsitöötraditsioonide kandja Ljuba Keskküla ja Keri Selts MTÜ.

„Viimsi vaalapoeg“

„Viimsi vaalapoeg“ on tunnustus, mis antakse kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alal, eduka kooli lõpetamise puhul või ühekordse erakordsesaavutuse eest. Viimsi vaalapoja väikeskulptuur ja tänukiri antakse üle valla tähtpäeval või põhikooli-, gümnaasiumi- või huvikooli aktusel.

Viimsi valla aukodanik

Viimsi valla aukodaniku nimetuse võib anda üksikisikule väljapaistvate teenete ja tegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut. Viimsi tähtpäeva üritusel antakse valla aukodanikule üle aukodaniku märk ja tunnistus ning tema nimi kantakse valla auraamatusse. Seni on Viimsi valla aukodaniku nimetuse pälvinud Rein Randveer, Lennart Meri, Kaljo Alaküla, Ants-Hembo Lindemann, Tunne-Väldo Kelam, Siim Kallas. Viimati nimetati aukodanikeks Tõnu Kaljuste ja Jüri Martin 11. novembril 2014.

Kandidaate saab tunnustuse saamiseks esitada valla veebilehel.

Legend Viimsi vaalast

„Viimsi vaala“ ja „Viimsi vaalapoja“ autor on skulptor Seaküla Simson. Kuju legend on seotud 1851. aastaga, kui siinsetes vetes ujus ringi küürvaal. Vaala nähti Prangli saare juures, ta ujus Aksi taga, kuni lõpuks uhtus meri uimase vaala Rammu saare randa. Kalurid näitasid vaala raha eest Tallinnas Kalarannas, kuni K. E. von Baer selle teaduslikuks uuringuks ära ostis. Tänapäeval asub Viimsi vaala skelett Peterburi teaduste akadeemias.