Vaade Artiumile klindi poolt. Foto: eskiis
Vaade Artiumile klindi poolt. Foto: eskiis

Viimsi valla haldusettevõte OÜ Viimsi Haldus ja ehitusfirma OÜ Nordlin Ehitus esindajad allkirjastasid lepingu, mille kohaselt rajab ehitaja 2022. aasta veebruariks vallale uue haridus- ja kultuurikeskuse Artium.

Ehituslepingu maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 14,4 miljonit eurot ja see hõlmab kokku ligi 9000 ruutmeetrit Artiumi pea- ja kõrvahooneid ning väliõppe ala. Artiumi asupaik on Haabneeme kooli kõrval Randvere tee ääres.

Viimsi koalitsiooni esimehe Märt Vooglaiu sõnul on haridus- ja kultuurikeskuse Artium rajamine vallavolikogu võimuliidu leppe üks olulisemaid eesmärke. „Mõned aastad tagasi valminud spordikeskuse ning uutesse ruumidesse kolinud raamatukogu kõrval on Artium kolmas suurem arendusprojekt, mille eesmärk on pakkuda vallaelanikele ja meie külalistele tõenäoliselt Eesti ühtesid parimaid võimalusi huvihariduse, kultuuri ja spordiga tegelemiseks. Artium on ambitsioonikas ettevõtmine nii sisult kui vormilt, sest plaanime ühe katuse alla koondada muusika-, kunsti- ja teaduskoolid ning huvikeskuse,“ lausus Vooglaid.

Vallavanem Illar Lemetti kinnitusel on lisaks Artiumi hoone ehitusele vaja 2021. aasta jooksul lõplikult läbi arutada ning otsustada kultuurikeskuse parim tegutsemisvorm. „Lähtekohaks on lubadus, et kõigi majja kolivate huvikoolide tegevus peab sellest projektist võitma. Viimsi muusikakooli professionaalne õpe saab hea akustikaga saali näol hoopis teistmoodi väljundi, kunstikool rohkem ruumi oma tegevusteks ning teaduskool tipptasemel instrumendid katsete läbiviimiseks. Loodan, et Artium muutub atraktiivseks ka kultuuriturismi edendatavatele ettevõtetele ja teistele, kes soovivad ettevõtmist siduda muude vallas pakutavate teenustega,“ selgitas Lemetti.

Keskusesse plaanitud 500-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black-box saalid võimaldavad Viimsisse tuua täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi. Kõiki Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad oma igapäevases õppetöös kasutama hakata ka Viimsis asuvad koolid.