Järgmiseks suveks valmib Viimsi valla detailne mürakaart, millele on külatänavate täpsusega kantud väliskeskkonna helireostuse tase.

Teedel ja tänavatel võetakse mürataseme määramisel aluseks liikluskoormus ja seda kasutatakse mudelarvutuste põhiandmetena. Samuti hinnatakse erinevate kriteeriumite põhjal tööstusmüra, mille reaalsed mõõtmised viiakse läbi kolmes piirkonnas – Miiduranna ja Muuga sadamates ning Püünsi tööstusalal.

Aastate jooksul on mitmed vallaelanikud tundnud muret häiriva müra pärast nende elukoha läheduses. Mürakaardi tööde tellimisel on vallavalitsus pööranudki suuremat tähelepanu aladele, mille kohta on enim kaebusi esitatud. Mürataset mõõdetakse ja hinnatakse eraldi nii päevasel kui ka öisel ajal. Mürakaarti koostava ettevõtte Akukon Eesti OÜ ülesandeks on välja pakkuda ka lahendused, mis leevendaksid välisõhus levivat keskkonnamüra. Levinumad viisid müra vähendamiseks on müratõkked, liikluskorraldus ning ehituslikud ja tehnilised võtted hoonete projekteerimisel ning ehitamisel. Mürakaardi koostamise maksumusest 80 protsenti rahastab keskkonnainvesteeringute keskus. 

Joonisel: Randvere teelõigu liiklusmüra kaart