Oktoobrikuu viimasel kahel nädalal sai igaüks esitada oma ideid Viimsi kaasavasse eelarvesse. Kokku laekus 86 ideed, millest valdav enamus on mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest sai Viimsi kaasava eelarve raames teha ettepanekuid ka ürituste korraldamiseks.

Sedavõrd suur ideede hulk näitab, et info kaasava eelarve võimalustest jõudis viimsilasteni ning meie inimesed soovivad aktiivselt kaasa rääkida vallaelu paremaks muutmisel. Võrdluseks on ehk huvitav mainida, et 17 tuhande elanikuga Viljandi linnas laekus kaasavasse eelarvesse tänavu 25 ideed ning 33 tuhande elanikuga Saaremaal vastavalt 38 ideed.

Järgmisena hakkab spetsialistide komisjon kontrollima esitatud ideede vastavust Viimsi kaasava eelarve tingimustele ning nõuetekohased ideed jõuavad 1.–13. detsembril toimuvale rahvahääletusele. Siis on igal vähemalt 16-aastasel Viimsi elanikul võimalus anda hääl kolme enim meeldiva idee poolt. 2021. aastal saab ellu viia kaks kuni 50 000 eurot maksvat ideed. 

Lisaks võimalusele viia ellu kõigi vallaelanike hüvanguks mõeldud idee, on kaasava eelarve üks peamisi eesmärke selgitada valla eelarve kujunemise põhimõtteid ja protsesse. Nii nagu kaasava eelarve puhul, võistlevad valla eelarveraha kasutamise eest erinevate valdkondade investeeringud ja projektid, mille hulgast tuleb volikogu liikmetel valida vallaelanikele enim kasu toovad lahendused. Vaata kõiki esitatud ideid ning kaasava eelarve põhimõtteid: viimsi.ee/kaasaveelarve