Kaks naaberomavalitsust – Maardu linnavalitsus ja Viimsi vallavalitsus – sõlmivad halduslepingu Viieaia tee väljaehitamise ja üldise teehoiu korraldamiseks. 

Viieaia tee asub Maardu linnas, kuid tee-ehituseks vajalike rajatiste projekteerimise, ehituse finantseerimise ja muude vajalike tööde teostamise korraldab Viimsi vald koostöös arendajategaKuna tee teenindab eeskätt Viimsi valla elanikke, siis puudub Maardu linnal huvi tee avamist ja väljaehitust korraldada. Lisaks on kavas teemaa kinnistute omanikega sõlmida lepingud, kus lepitakse täpsemalt kokku poolte kohustused.

Viieaia tee väljaehitamine tagab senisest parema ja kiirema ühenduse Viimsi vallas asuva Laiaküla elanikele ja kõikidele teistele liiklejatele Vana-Narva maanteega. Samuti vähendab see liikluskoormust Muuga – Pärnamäe ristmikul. Tee peaks avatama liiklusele orienteeruvalt kahe aasta jooksul, sõltuvalt piirkonna arendustegevuste kestvusest.