Viimsi vallavalitsus kavandab Randvere tee lõigu (Heki tee ring kuni Põldheina tee P2 parkla kinnistu) ümberehitamist vastavalt peatänava eskiisi lahendusele. 

Tööde käigus on kavas rajada kaks foorületusega ülekäigurada, Tammepõllu tee ja Randvere tee ristmik laiendatakse T-kujulise ristmikuna, ümber ehitatakse ja laiendatakse Randvere tee jalgratta- ja jalgtee, alates Heki ringist (Randvere tee 17 kinnistu ees) kuni uue rajatava Karulaugu bussipeatuseni, ümber ehitatakse Haabneeme kooli ees oleva Karulaugu bussipeatus ja tasku, samuti renoveeritakse jalgratta- ja jalgtee ning pikendatakse kergliiklustee Artiumini. Samuti muudetakse liiklust ohutumaks Haabneeme kooli parklasse sõidul, ühendatakse omavahel kooli parkla LIFE projekti parklaga, ohutustatakse ja muudetakse kõnniteede lahendusi, sõiduteele rajatakse haljasriba.

Paralleelselt nähakse ette Põldheina tee pikendus kuni Tammepõllu teeni koos kergliiklusteedega ning kahe parklakompleksi rajamine Põldheina tee P2 kinnistule (vastavalt Tammede pargi ala planeeringule). 

Vallavalitsus on avalikustanud  projekteerimistingimuste eelnõud valla kodulehel, projekteerimistööd on kavas kevadperioodil teostada, Randvere tee ehitustööd on kavandatud suvele (koolivaheaeg) ja kogu tööde lõpp on arvestatud 2022. aasta suvel.