Viimsi haridusasutused on hiljutise elanike rahulolu-uuringu põhjal vallaelanike seas kõrgelt hinnatud. Meie õpetajad teevad head ja vastutusrikast tööd ning väärivad kõik tunnustamist ja märkamist.

Seetõttu on tavaks korraldada iga aasta oktoobris haridustöötajate tänuüritus. Sel aastal toimus see 7. oktoobril Viimsi Artiumis, kus vallavolikogu esimees Lauri Hussar ja vallavanem Illar Lemetti tänasid õpetajaid. Õhtu kulmineerus ansambli Trad.Attack! haarava etteastega. Tänuüritusel kuulutati välja aasta haridustöötaja ja -teo laureaadid. Tiitliga kaasneb tänukiri ja preemiasumma, mille suurus sel aastal on 1412 eurot.

Aasta haridustöötaja 2022 Karin Keert. Foto: Annika Haas

Aasta haridustöötaja 2022 tiitli pälvis Viimsi kooli õpetaja Karin Keert suurepärase ja tulemusliku töö eest geograafiaõpetajana, õpilaste innustamise ja inspireerimise eest läbi teemanädalate korraldamise ning õiglase kaubanduse ideede laiema tutvustamise ja tegevuste läbiviimise eest.

Karin Keert: „Viimsi valla haridustöötaja 2022 tiitel tuli mulle suure üllatusena. Kool on organisatsioon, kus üksi tegutseda on raske. Seal juhtuvad suured asjad, kui tehakse koostööd, toetatakse üksteist ja jagatakse häid näpunäiteid kolleegidega. Minu ümber on iga päev nii palju uuendusmeelseid, tarku ja toredaid inimesi, et alati tundub, et kuskil miskit toimub ning kellelgi on uued põnevad projektid käsil. Olen õnnelik, et elu on mind viinud kokku uudishimulike õpilaste, toetavate kolleegide ja koostööd pooldavate lapsevanematega. Proovin oma igapäevastes tegemistes lähtuda sellest, et õpilasel oleks hea tunnis olla ja ta tahaks anda antud hetkel endast maksimumi. Kuna mina õpetan põhikooli viimases kooliastmes, siis soovin, et õpilasel oleksid Viimsi koolist lahkudes nii head teadmised, et järgmine uks avaneks ja ta saaks edasi õppida.

Soovin, et õpetajaamet oleks ühiskonnas hinnatum ja õpetajaid rohkem usaldataks.“

Aastas haridustegu kuulub MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majale.

Aasta haridustegu 2022 preemia kuulub MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majale sotsiaalse ja haridusliku mõõtmega toidupanga projekti „Tee üks heategu“ läbiviimise eest.

Kerli Noormänd – Sinimeri (Pihlamarjade rühma õpetaja) ja Jana Rebane (Uus-Pärtle maja ja Pargi maja õppejuht): „Uus-Pärtle maja on eelmise aasta jooksul algatanud päris mitu uut traditsiooni, nende hulgas ka tunnustuse pälvinud projekti, mille algatajaks oli Pihlamarjade õpetaja Kerli, kes tegi ettepaneku tuua maja traditsioonide hulka veel ühe, olulise traditsiooni – teha heategusid.

Väärtusi ja hoiakuid kujundame me eelkõige läbi kogemuse ja tegude. Selline traditsioon aitab õpetada lastele läbi heategude märkamist ja hoolimist, südamlikkust, headust ja soojust ning seeläbi kasvavad neist ka oluliselt märkavamad ja hoolivamad täiskasvanud.

Uus-Pärtle majale omistati tiitel küll vaid ühe projekti eest, kuid heategude tegemine jääb kindlasti meie maja traditsiooniks. Jätkame ka tihedat koostööd Pihlakoduga ning plaanime tulevikus teisigi erinevaid sotsiaalseid huvigruppe esile tõsta. Aitäh kõigile peredele ja õpetajatele abi ja Viimsi vallale märkamise ja hoolimise eest!“

Tänukirjad anti üle 42 silmapaistvale õpetajale:

Airi Pärn – pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majas abiõpetajana.

Annabel Tsarjov – professionaalse, pühendunud ja südamega tehtud töö eest HEV õpilaste õpetajana ning haridustehnoloogina Püünsi koolis.

Annaliis Tiidus – südamega tehtud töö eest, nii õpilasi kui ka kolleege toetava suhtumise ning mõistmise eest Viimsi kooli psühholoogi ja klassijuhatajana.

Anneli Saluri – suure hoolimisega tehtud töö eest õpilaste toetamisel koostöise abiõpetajana Viimsi koolis.

Annika Paat – pikaajalise ja pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja abiõpetajana.

Cathy Ojaste – laste, vanemate ja kolleegide toetamise mõistmise ning koostöise töötamise eest Viimsi kooli psühholoogina.

Diiana Balandina – pühendunud ja tulemusliku töö eest muu kodukeelega õpilaste õpetamisel, kasvatamisel ning integreerimisel Randvere kooli õppekeskkonda.

Egle Uibopuu – pühendumuse ja kohusetundega tehtud töö eest eesti keele õpetajana Haabneeme koolis.

Elle-Riin Ulfsak – pühendunud ja suure hoolimisega tehtud töö eest klassijuhataja, aineühenduse juhi ning eesti keele õpetajana Haabneeme koolis.

Eteri Parts – muusika toomise, loomise ja järjepideva kasvatamise ning muusikaliste traditsioonide hoidmise eest Randvere koolis.

Eve Kukk – pikaajalise pühendumise ja sihikindlalt tehtud töö eest Püünsi koolis.

Evelin Õunap – muukeekeelsete õppijate toetamise ja KiVa meeskonna juhtimise eest Viimsi koolis.

Helen Viljamaa – järjepideva ja südamega tehtud töö eest klassiõpetajana ning õppeprotsessi mitmekesistamise eest kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite julge kasutamisega Haabneeme koolis.

Helgi Moor – pikaajalise ja pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja õpetajana.

Hille Savi – ürituste korraldamise, aineühenduse juhtimise ja suure hoolimisega tehtud töö eest muusikaõpetajana Haabneeme koolis.

Ilana Veltbach-professionaalse ja pühendunud töö eest vene keele õpetajana Püünsi koolis.

Ivar Reimann – suure panuse eest Viimsi kunstikooli arengusse aktiivse koolielu kujundajana.

Jana Skripnikov – pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest psühholoogina ning meeskonna liikmena Haabneeme koolis.

Karin Merilepp – pühendunud töö ning muu kodukeelega õppijate märkamise, toetamise ja hooliva suhtumise eest Viimsi koolis.

Karolina Lõhmus – rahvusvahelise noorsootöö edendamise eest Viimsi vallas.

Katrin Sakk – pühendunud töö ning HEV õppijate märkamise ja toetava suhtumise eest Viimsi koolis.

Kristi Tops – pikaajalise pühendumise ja sihikindlalt tehtud töö eest Püünsi koolis.

Kristina Lind – pikaajalise ja pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu maja õpetajana.

Laura Valdma – professionaalse ja pühendunud töö eest klassiõpetajana Püünsi koolis.

Liisa Kirschbaum – loomingulise talendi rakendamise eest MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja abiõpetaja töös.

Ly Lumiste – muusikaarmastuse toomise eest laste ellu MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majas.

Maire Linnas – pikaajalise ja pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu maja abiõpetajana.

Mare Müürsepp – väsimatu töö eest Randvere kooli õpilaste vaimse arengu toetamisel, täisväärtuslikeks ühiskonnaliikmeteks suunamisel ja meeskondliku ühtekuuluvustunde ülalhoidmisel.

Mari-Ann Mardo – pühendunud töö eest abiõpetajana ning uuendusliku ja loomingulise panuse eest kunstiõpetuse õpetajana Püünsi koolis.

Marianne Vainola – pikaajalise pühendumise ja sihikindlalt tehtud töö eest Püünsi koolis.

Mari-Liis Rahumets – meeldejäävate aktuste ja ürituste organiseerimise eest Viimsi koolis.

Maris Esko – pühendunud töö ning HEV õppijate märkamise ja toetava suhtumise eest Viimsi koolis.

Marju Kosmin – kohusetundliku ja pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja abiõpetajana.

Marju Usk – professionaalse, pühendunud ja sihikindla töö eest sotsiaalpedagoogina ning Ukraina laste toetamise eest Püünsi koolis.

Ninel Sild – märkamise, toetamise, julgustamise ja pühendumise eest Randvere kooli õpilaste, nende vanemate ja koolitöötajate vaimse, füüsilise ja emotsionaalse keskkonna hoidmisel ja parendamisel.

Priit Palomets – väsimatu pühendumise eest noorte tööõpetuse, tööeetika ja püsivuse ülesleidmisel, arendamisel ja hoidmisel – tänu Teile on Randvere kooli õpilastel eluks vajalikud oskused ja kannatus neid oskusi rakendada.

Sigrit Umda – südamega tehtud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Astri majas abiõpetajana.

Siiri Alamaa – pühendunud töö eest Randvere kooli kujundamisel ja arendamisel kaasava hariduse kompetentsikeskuseks ning lapsest lähtuva õppe- ja kasvatuskeskkonnaks.

Taimi Viks – pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majas kunstiterapeudina.

Tea Reinberk – professionaalse, südamest tuleva ja järjepideva töö eest õpilaste vaimse tervise hoidmisel ning väärtuskasvatuse arendamisel ja Ukraina õpilaste integreerimisel Randvere kooli.

Ursula Zimmermann – pühendunud töö eest tuua esile iga õpilase parimad omadused ning seeläbi muuta Randvere kooli õppekeskkond toetavaks ja inspireerivaks.

Ülle Vänto – aineühenduse juhtimise ja pühendusega tehtud töö eest geograafiaõpetajana Haabneeme koolis.

Reesi Kuslap valiti aasta gümnaasiumiõpetajate kategoorias aasta õpetajaks. Foto: erakogu

Viimsi gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Reesi Kuslap valiti aasta õpetaja galal 2022 „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta gümnaasiumiõpetajate kategoorias aasta õpetajaks!

Reesi Kuslap: „See tunnustus on minu jaoks kindlasti väga tähtis. Kõige emotsionaalsem hetk oli tegelikult septembri alguses, kui sain teada, et mind on valitud kolme nominendi hulka, siis nutsin suurest rõõmust. Mõtlesin, et olen kõik need üheksa aastat teinud õiget asja, iga pingutus ja raskus on olnud seda väärt. Teen tõesti oma tööd südamega ja proovin õpetada nii, et mul endal oleks õpilasena tunnis põnev olla. Tunnen, et olen end pidevalt täiendanud ja igal aastal uusi väljakutseid vastu võtnud. Suur rõõm on teist aastat olla ka noorte õpetajate juhendaja programmis Noored Kooli.

Aasta õpetaja tiitli eest olen väga tänulik – ma ei olnud sugugi kindel, et just mina selle saan, sisimas lootsin, aga viimase hetkeni ei teadnud, kellele auhind läheb. Tänan oma koolijuhti Karmen Pauli, kes minu kandidatuuri esitas! Olen liigutatud, et nii paljud inimesed minusse uskusid ja mulle kaasa elasid, õnnitlusi tuli pärast võidu avalikustamist väga palju.

Kindlasti jätkan oma valitud rada ning propageerin õpetajaametit ka tulevikus. Teen kõik, mis minu võimuses, et Eesti koolides töötaksid haritud ja motiveeritud õpetajad, kes saavad oma töö eest õiglast tasu. Aasta õpetaja tiitel aitab mul õpetajaameti kuvandit ja mainet ühiskonnas tõsta. Tänan veel kord kõiki, kes mulle kaasa elasid ja õnnitlesid!“