LASTEAIAKOHAD. Hea taristu, mõnus elukeskkond ja uusarendused on Viimsisse elama meelitanud sadu uusi elanikke, kes aitavad oma maksulaekumisega hoida valda võimekamate seas Eestis. Kuid pidada sammu vajalike lasteaia- ja koolikohtade loomisega on iga-aastane väljakutse ja nõuab seetõttu alternatiivseid lahendusi.

„Igal medalil on kaks poolt,“ selgitab usutluses Viimsi Teatajale abivallavanem Georg Aher, kes vastutab vallavalitsuses alus-, üld- ja huvihariduse ning noorsootöö valdkonna eest. „Elanikkonna suurenedes kasvab nõudlus lasteaia- ja koolikohtade järele ning seetõttu tuleb igal aastal avada koolide vaheastmetes lisaklasse ning lasteaiakohtade järjekord on lubamatult pikk,“ selgitab ta.

Viimase aasta jooksul on Viimsi valda lisandunud 575 sissekirjutatud kodanikku. 1. aprilli seisuga elab Viimsis 20 323 inimest, kellest 2042 on vanuses kuni seitse eluaastat. Viimsi munitsipaallasteaedades on 2019/2020 õppeaastal kokku kohti 940 lapsele. „Ka valla kõik eralasteaiad on pea 100-protsendiliselt täitunud,“ ütleb Aher. „Arvutuslikult on täna puudu kohti 288 lapsele, kellest osa ei ole veel pooleteiseaastased ehk vallal pole kohustust neile veel lasteaiakohta tagada.“

Ennustamise keerukus

22. aprilli seisuga on Viimsi vallas lasteaia järjekorras 210 last. „Siia lisanduvad ka lapsed, kes kolivad Viimsisse kevadsuvel, kelle hulka ja vanust ei ole võimalik ette prognoosida ning kellele me samuti tõenäoliselt kohta pakkuda ei saa,“ räägib Aher.

„Tänast seisu vaadates on meil piltlikult öeldes vaja juurde ühte lasteaeda, kas Pargi maja tüüpi (4 rühma) või Uus-Pärtle maja tüüpi (6 rühma),“ teeb Viimsi Teataja palvel arvutuse Viimsi valla alushariduse vanemspetsialist Svetlana Kubpart.

„Ilmselgelt ei ole kõikide nende laste vanemad valmis oma lapsi 2019/2020 õppeaastal lasteaeda panema – reaalne number on umbes 100-150 last, mis teebki 4-6 rühmatäit,“ lisab Kubpart.

Viimsi vallas sündivate laste arvu saab vallavalitsus umbkaudu prognoosida, ent valda kolivaid lastega peresid ja neis kasvavate laste arvu tuleb kohvipaksu pealt ennustada. „Seega on optimaalse ja kõiki rahuldava alusharidusvõrgu planeerimine peadmurdev ülesanne,“ selgitab Aher. Eelmisel aastal valda lisandunud umbes kuuesajast inimesest pea kolmandik on lapsed. „Tõsi küll, teisest omavalitsusest tulnuna jätkatakse tihti haridusteed juba harjumuspärases asutuses, kuid mida noorem on laps, seda suurem on tõenäosus, et lapsevanem otsib talle lasteaia- või koolikohta kodu lähedale,“ räägib Aher.

Mudilase toetus

Lasteaiakohtadest on täna Viimsi vallas puudu lisaks keskusele kõigis piirkondades, kus käib vilgas ehitustegevus – Pärnamäel, Randveres, Muugal. „Vallavalitsus ei ole siiski käed rüpes istunud,“ rahustab abivallavanem Georg Aher ja selgitab: „2017. aastal avati Uus-Pärtle lasteaed ning tõstetud on ka eralasteaia- ja lapsehoiu toetuste suurusi. Lähiajal soovime ühtlustada ka era- ja munitsipaallasteaedade pearahasid ning käsitleda kõiki samadel alustel ka haridusprogrammis ARNO.“

Viimsi kool on reorganiseeritud riigigümnaasiumi loomise arvelt põhikooliks, mis on Aheri sõnul andnud lisavõimalusi ka ruumikorraldamiseks, ja Haabneeme kooli juurdeehitus on võimaldanud koolil kasvada põhikooliks.

„Käesoleva aasta alguses avati Randvere kooli moodulmaja, kuhu said endale sobilikud õpperuumid hariduslike erivajadustega lapsed. Lisaks kavandatakse koolihoone ehitamist Pärnamäe piirkonda,“ loetlev abivallavanem. „Oleme püüdnud leida ka alternatiivseid lahendusi ajutiste lasteaiakohtade loomiseks. Siinkohal ärgitame ettevõtjaid looma juurde kohti eralasteaedades ja lapsehoidudes ning FIE-sid lasteaiakohti ka pisihoidude näol,“ teeb Aher üleskutse. „Neile lastevanematele, kes sooviksid oma mudilastega kodus olla, töötame välja koduse mudilase toetuse.“ Georg Aher sõnab, et kooli- ja lasteaiakohtade puudus näitab ka Viimsi haridusvõrgu tublidust ehk igal mündil on ikka kaks külge. „Kui Viimsi elanik soovib oma last usaldada siinsete lasteaiakasvatajate ja õpetajate hoolde, siis peame sellele teadmisele ja kogemusele toetudes meie haridusvõrku arendama, laiendama ja turvalisemaks muutma, et see tegelike vajaduste ja ootustega kokku klapiks.“

Lasteaiakohad Viimsi vallas

Kohti Viimsi munitsipaallasteaedades (kohti 2019/2020 õppeaastal) 798
Lasteaias Väike Päike 142
Viimsi eralasteaedades 243
Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades 104
Teiste omavalitsuste eralasteaedades 399
Eralapsehoidudes 67

Allikas: Viimsi vallavalitsus