Alates 25. jaanuarist saab Haabneeme ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendusega tutvuda Viimsi raamatukogus. Nendele, kel pole aega raamatukogust läbi käia, on loodud veel üks mugav võimalus üldplaneeringuga tutvumiseks – kasutajasõbralik veebiplatvorm haabneeme.viimsi.ee. Rakendus annab selge visuaalse ülevaate strateegilistest eesmärkidest ja ÜP ruumilise arengu printsiipidest, maakasutusest, arendusaladest, liikuvusest ja keskkonnateemast – seda kõike, kasutades visuaalset kasutajakogemust, interaktiivseid kaarte ja lihtsustatud andmete visualiseerimist. Täiendavalt selgitatakse üldplaneeringu kehtestamise protsessi kui sellist. Rakendust on võimalik kasutada nii läbi arvuti kui ka telefoni.

Loodud rakendus aitab Haabneeme elanikel paremini mõista avalikule väljapanekule pandud üldplaneeringut ning seeläbi kutsub inimesi planeeringuteemal kaasa rääkima. Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendus määratleb elukeskkonna ruumilise arengu põhimõtted ning vaatleb võimalikke tulevikusuundi, mis tuginevad inimmõõtmelisele ja looduslähedasele mõtteviisile. Veebiplatvorm tutvustab lihtsustatult ja lühidalt üldplaneeringut, mis on oma olemuselt pikk ja tehniline dokument. Platvormi abil leiab inimene kiiresti teda huvitava üldplaneeringu osa kirjelduse, ilma et oleks vaja läbi töötada terve planeeringu seletuskiri. Interaktiivne kaardirakendus on kasutajasõbralik ja aitab paremini hoomata planeeringuga loodavat, kuna planeeringut selgitav tekst ja planeeringu kaardiinfo kuvatakse kõrvuti. Sellisel viisil on võimalik täpsemalt selgitada erinevate otsuste vajalikkust ning illustreerida seda skeemide ja pildimaterjalidega. 

Haabneeme üldplaneeringu kaasamisprotsess

Üldplaneeringu eskiislahendus valmis Viimsi vallavalitsuse spetsialistide ja Hendrikson & Ko konsultantide koostöös. Eskiislahenduse väljatöötamisega paralleelselt on koostamisel Haabneeme aleviku ning lähiala rohealade- ja haljastuslahendus, mis on sisendiks üldplaneeringu lõpliku planeeringulahenduse kujundamisel. Planeeringulahendust arendatakse edasi 2021. aasta kevadsuvel, tuginedes eskiislahenduse avalikustamise tulemustele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tehtavatele soovitustele. Planeeringu lahenduse avalikustamine toimub eeldatavalt 2021. aasta lõpus – 2022. aasta alguses. Haabneeme üldplaneeringut tutvustav interaktiivne veebiplatvorm on loodud Augmented Urbansi projekti raames, mida kaasfinantseeritakse Kesk-Läänemere programmist 2014–2020 (Interreg).

Veebiplatvormi arendas Viimsi vallavalitsuse tellimusel Platvorm OÜ koostöös Disainiosakond OÜ-ga.

Anu Leisner ja Siim Reinla

Viimsi Augmented Urbansi projekti meeskond