Leader programmi üleminekuperioodi taotlusvoorude avanevad Rae, Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab üleminekuperioodi taotlusvooru kõigi meetmete raames:

  • meede 1: Kohaliku ettevõtluse arendamine
  • meede 2: Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
  • meede 3: Elukeskkonna väärtustamine
  • meede 5: COVID-19 mõjude vähendamine

Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas (Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna alt). Avaldusi ei saa eeltäita, vormid avanevad täpselt taotlusvooru ajaks. 

Taotlusvoor on avatud 21.–28.02.2022 (voor sulgub kell 23.59). Taotluste hindamine toimub 28.03.–18.04.2022.

Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema Jõelähtme, Viimsi või Rae vallas.

Projektid peavad vastama „Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2015–2022“ (kinnitatud 29.06.2021) ja maaeluministri määrusele „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“, muudetud 24.05.2021.

Leader programmi 2015–2022 perioodi strateegia ja meetmete tingimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koostöökogu kodulehel www.leaderph.eu.

Taotlusvoorusid tutvustav infopäev toimub 01.02 kell 14–17 Kostivere kultuurimõisas. Registreeru infopäevale telefonil 5748 3466 või signe@leaderph.eu.

Infopäeva slaidid avaldatakse ka Põhja-Harju Koostöökogu koduleheküljel www.leaderph.eu.

Taotlejatel on võimalik tulla konsultatsioonile Põhja-Harju Koostöökogu kontorisse, mis asub Kostivere mõisa peahoone esimesel korrusel. Vajalik on kindlasti eelregistreerimine (meetmete koordinaator Signe Valdmann, tel 5748 3466 või signe@leaderph.eu).

Leader Programm