Viimsi Rotary klubi annab välja stipendiumi summas 2000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. detsember.

Stipendiumiga soovib Viimsi Rotary klubi märgata, motiveerida ja tunnustada oma huvialal silmapaistvate tulemustega Viimsi õpilast või tudengit, kel on:

  • potentsiaal jõuda tippu antud alal;
  • selge nägemus nii isiklikest sihtidest kui ka selle seotusest Eesti ühiskonnaga;
  • tarmukust oma eriala tutvustamisel ja teiste kaasamisel Viimsi kogukonnas.

Stipendiumit võib taotleda Viimsi õpilane või tudeng, kes on taotluse esitamise ajal 16–22-aastane.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendium on mõeldud õpinguteks (õppemaks, õppevahendid), enesetäienduseks või loominguliseks tegevuseks.

Palume esitada taotlus hiljemalt 20.12.2020 kell 23.00!

Taotlus peab sisaldama:

  1. CV
  2. Motivatsioonikiri (kuni 1 A4)
  3. Taotluse põhjendus koos eelarvega
  4. Soovituskiri juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud)

Valiku otsuse tähtaeg  on 31.01.2021.

Taotlus esitada e-posti aadressile: viimsirotary@gmail.com.