Külmad on saabunud ja esimesed lumedki maha sadanud. Hooldepiirkondade järgi on Viimsi vald jaotatud 22 talihooldepiirkonnaks, mida hoiavad korras 25 brigaadi. Olulisema tähelepanu all on valla põhiteed, kuna nendel on peamine liiklus ja ühistransport. Lisaks pööratakse suurt rõhku kergliiklusteede hooldele, haridus-, sotisaal- ja tervishoiuasutustega seotud teedele ning bussipeatustele. 

Valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp teeb suuri pingutusi, et kogu valla teedevõrku korras hoida. Hooldust on takistanud ja sahkade tööd seganud sõidukid, mis on pargitud kas osaliselt või täielikult kõnniteele või sõiduteele. Nii tuleb ette hooldemasina marsruudi katkestusi või tuleb ootamatult kutsuda teine masin, et kitsama sahaga edasi minna. See mõjutab kogu piirkonna hoolet tervikuna ning põhjustab maksumaksjale lisakulusid. 

Vallavalitsus ja valla teehooldaja paluvad kõigil elanikel sõidukeid mitte parkida selleks mitte ettenähtud kohta või selliselt, et see segab teehoolet. Sõidukite parkimine peab toimuma oma kinnistul.