28. juunil alustab valla lepingupartner AS TREV-2 Grupp Randvere tee ning Põldheina tee ja parklate ehitustöödega. Sel perioodil suletakse tavaliiklusele teelõik vahemikus Hundi tee kuni Mereranna tee. Ajutine ümbersõit sõiduautodele on ette nähtud Hundi tee kaudu ja veoautodele Reinu tee kaudu.

Freesimistööd toimuvad 6.–9. juulil, sellega seoses suletakse parkimiseks Haabneeme kooli parkla.

28. juunist 13. augustini toimuvad kaeve- ja maa-alused torutööd Randvere sõiduteel ning tulevase Põldheina tee ja parklate osas.

Paralleelselt maa-aluste töödega alustatakse Haabneeme kooli parkla, Põldheina tee ja parklate kaeve ja ehitustöödega. Tööd hõlmavad kaevetöid, katendi konstruktsioonide ehitustöid, äärekivitöid, bussipeatuste ehitustöid, elektritöid, haljastustöid jne.

Asfalteerimistööd Randvere teel ja Haabneeme kooli parklas on plaanis lõpule viia 1. septembriks. Põldheina tee ja parklate katendiehitustööd on plaanis lõpetada oktoobrikuu keskpaigaks.

Praeguse prognoosi kohaselt lõpetatakse kogu haljastus 2022. aasta kevadel.

Kuna ehitustööd kulgevad paralleelselt Aiandi tee ehitustöödega, siis palume jälgida mõlema objektiga seotud liikluskorralduse skeeme.

Randvere teel on bussiliiklus kogu ehitusperioodi jooksul tagatud, olemasolev bussipeatus on nihutatud uude asukohta Mereranna tee ja Kaluri tee vahelisele alale.

Randvere skeem