16. aprillist 5. maini toimunud avalikult hääletusel said inimesed valida kahe žürii poolt välja valitud nimevariandi vahel – kas Klint või Artium.

Kokku anti hääletusel 387 häält, millest 61 protsenti soovis uuele haridus- ja kultuurikeskusele nimeks Artiumi.

Klint ja Artium oli eelnevalt välja valitud spetsiaalselt kokku kutsutud žürii liikmete poolt, kes tutvusid kõigi 152 konkursile esitatud nime ja nende seletustega. Artium valmib Viimsis 2021. aastal ja sinna tuleb kunsti-, teadus- ja muusikakool ning hoones hakkab rentnikuna tegutsema ka Viimsi huvikeskus.

Erinevaid valdkondi seob hoone ühisosa, kus paiknevad aatrium, kontserdisaalid, blackbox, kohvikuala ning administratiivsed ruumid.