Viimase kahe nädala jooksul on Viimsi vallas aset leidnud kahetsusväärsed juhtumid, kus õhkrelvast on tulistatud kassi ja kajakat. 

Politsei alustas väärteomenetluse juhtumi osas, kus 20. novembril haavati Haabneemes kassi õhupüssikuuliga. Samuti on politseisse pöördutud teatega, kus Randvere külast Tiitsu ja Randvere tee risti lähedalt leiti haavlikuulidega kajakas, kes hukkus. 

Juhtumeid, kus lindude organismist leitakse haavleid, võime nimetada suure tõenäosusega jahipraakideks. Kuigi üldjuhul on jahimehed seadusekuulekad ja peavad heast jahi tavast kinni, võib ka korralikel jahimeestel ette tulla jahipraaki.

Kui aga kassi või mõnda teist kodulooma, sealhulgas linde, lastakse õhkrelvast, on tegemist looma suhtes lubamatu teoga, mis on keelatud ja karistatav väärteokorras. Teatud juhtudel võib antud tegu olla ka kuritegu, kui näiteks juhtum leiab aset avalikus kohas või on toime pandud julmal viisil. 

Kass
Kass jäi ellu, kuid kuul on sees. See tuleb lasta loomaarstil välja opereerida.

Loomade laskmine õhkrelvadega võiks olla ajalugu, kuid kahjuks selliseid teateid saab politsei jätkuvalt igal aastal. 

Kuuldes või nähes pealt, kuidas keegi laseb õhkrelvast loomi (sh linde), palume sellest koheselt teavitada politseid lühinumbril 112 või keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313. Vahetu sekkumine on tõendamise mõttes oluline ning ka teo toimepanijale mõjusam. Seda ka juhtumite puhul, kus kuuleme või näeme, et naaber kasutab oma aias õhkrelva, sest nii saavad ametnikud kontrollida, kes ja mis eesmärgil relva kasutab. 

Õhkrelvadest rääkides peame silmas seaduse mõistes piiramata tsiviilkäibega pneumorelvi. Relvaseaduse alusel piiramata tsiviilkäibega relva ega selle laskemoona ei või soetada, omada, vallata, kanda, hoida ega edasi toimetada alla 18-aastane isik. Seega lapsevanemad peavad tegema kõik selleks, et õhkrelvad ei satuks laste kätte.