Juulikuust alates alustas Viimsi vallavalitsus päevahoiuteenuse osutamisega inimestele, kelle mälu võib nende igapäevaelutoimetamistes hätta jätta. Sellise teenuse arendamisel lähtusime olukorrast, kus mitmeid sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole pöördunud inimesed on mures oma lähedase pärast, kellel esineb igapäevaselt mäluhäireid ning neil puudub turvatunne, et lähedane päevaseks ajaks üksinda koju jätta.

Teenuse kasusaajaks on nii hooldust, järelevalvet või suunamist vajav inimene kui ka hoolduskoormuse kandja, kes on pidanud lähedase inimese hooldamise tõttu ära ütlema mõnest heast tööpakkumisest või üldse tööturult kõrvale jäänud. Teenus annab võimaluse naasta tagasi tööturule, teha tööd suurema koormusega, osaleda täiendõppes või kasutada teisi töötukassa poolt pakutavaid teenuseid tööturule naasmiseks. Ühtlasi on lähedastel võimalus valida üldhooldusteenuse asemel soodsam päevahoiuteenus ning läbi selle anda ka lähedasele võimalus elada pikemalt oma kodus.

Inimesele, kellel esineb mäluhäireid, on teenus mõeldud just koduse ja sooja hoiuna, mis aitab sisustada igapäevaelu ning pakub väikeseid rõõme maailmas, mida pole enam nii kerge mõista.
Teenuse osutamiseks on Rannapere pansionaadi teisel korrusel (raamatukogu vastas) renoveeritud uued ja kodused ruumid. Päevahoius on 6 teenuskohta ning kõigil teenuskasutajatel on ka oma ase, kuhu lõunauinakuks pikali visata. Igapäevaselt toimetavad hoius kaks tegevusjuhendajat, kes pakuvad teenuskasutajatele tuge ning erinevaid võimalusi ajaveetmiseks.

” Teenus annab võimaluse naasta tagasi tööturule, teha tööd suurema koormusega, osaleda täiendõppes või kasutada teisi töötukassa poolt pakutavaid teenuseid tööturule naasmiseks”

Hetkel oleme teenuse osutamisega alles alguses ning saame võtta teenuskasutajaid vastu järk-järgult, et hinnata nende erisusi, iseloomu ning tahet teiste teenuskasutajatega läbisaamisel. Päevahoiu sihtrühmaks on pigem kergema hooldusvajadusega inimesed, kes vajavad igapäevaelutoimingutes järelevalvet ning suunamist, kuid mitte nii palju hooldus- ja ravitoiminguid. Klientide abivajaduse hindame koos lähedastega enne teenusele tulekut. Meil on tänaseks ka kaks teenusekasutajat, kellele teenus sobib ning tänu sellele on lähedased leidnud lahenduse oma murele.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”, mis annab võimaluse teenuse käivitamisel osutada sihtrühmale teenuse tasuta, projektiperiood kestab kuni 31. augustini 2020.
Kui teile tundub, et teenus võib teie lähedasele sobida, siis võtke julgesti ühendust: tonu.troon@viimsivv.ee või 602 8867.

Logo
Logo