Kuigi on alles veebruari keskpaik, on haridusosakond kavandamas uut õppeaastat lasteaedades ja lapsehoidudes. Toome välja mõned olulised nüansid, mida peab teadma Viimsi valla lapsevanem, kelle peres kasvavad eelkooliealised lapsed.

Tagame võrdse kohtlemise lasteaiatasude osas

Viimsi vald hakkab 1. aprillist ostma erasektorist toetuslepingutega eralasteaia- ja lapsehoiuteenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralasteaiad ja lapsehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga ehk kohatasu saab olema 58 eurot. 

Samuti jääb lapsevanemale valik kasutada eralasteaia- või lapsehoiuteenust, kus lapse kohatasu on kõrgem kui 58 eurot. Neile eralasteaedadele ning lapsehoidudele maksab Viimsi vald vabatahtlikku toetust. Laps, kes käib vanemate valikul  kõrgema kohatasuga eralasteasutuses, ei saa olla jooksvaks õppeaastaks (2021/22) valla lasteaia järjekorras. 

Viimsi valla kodulehel on alates 5. märtsist ära toodud eralasteaiad ja lapsehoiud, kes hoiavad lapse kohatasu 58 euro raames, samuti need eralasteaiad ja lapsehoiud, kellel kohatasu on kõrgem.

Lapsehoidudes käivate laste vanematele on samuti hea uudis. Alates 1. aprillist käib arveldamine lapsehoidude ning valla vahel otse, mis tähendab, et siis ei pea enam valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO sisestama lapsehoiust saadud arvet ega maksekorraldust. Lapsehoius võib käia ka osaajaga, aga lapsevanema kohatasu sellest siiski ei muutu. 

Lasteaiakohtade komplekteerimine 2021/22 õppeaastaks

Eralasteaias ning eralapsehoius käivad lapsed võivad olla MLA Viimsi Lasteaedade ja Püünsi lasteaia järjekorras, aga kui lapsevanem ei soovi saada MLA kohapakkumist jooksvaks õppeaastaks (2021/22), peab ta ARNO süsteemis soovitud õppeaasta edasi lükkama. Kui seda edasi lükatud ei ole ja lapsele on MLA kohapakkumine tehtud ning lapsevanem pakkumisest loobub, kaotab ta eralasteaia või eralastehoiu toetuse hetkest, mil oleks pidanud hakkama kehtima MLA kohapakkumine (näiteks 1. septembrist 2021). Õppeaasta edasilükkamisega jääb lapsele võimalus käia eralasteaias või lastehoius, aga taotleda soovi korral MLA kohta tulevikus (näiteks 2022/23 õppeaastal). Võimalusel arvestatakse komplekteerimisel lapsevanema sooviga. 

MLA Viimsi Lasteaia rühmade, Püünsi kooli lasteaia rühmade ja eralasteaedade hankekohtade põhikomplekteerimine toimub 9.–16. aprillini automatiseeritult ARNO süsteemis. Kõikidele lapsevanematele saadetakse e-postile teade koha pakkumise või sellest ilmajäämise kohta. Lapsevanematele, kelle lapseni jõuab MLA järjekord aasta keskel, tehakse kohapakkumine põhikomplekteerimise väliselt. 

Hankekoht on eralasteaias asuv lasteaia koht, mille Viimsi vald on hankekonkursi korras eralasteaialt ostnud reeglina vähemalt neljaks aastaks. Lapse kohatasu  hankekohal on 58 eurot.  

2021. aasta eralasteaedade hankekohtade minikonkursi võitjateks osutusid kolm eralasteaeda: Põnnipesa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed ning lasteaed Väike Päike. Kokku ostab vald kuni 47 hankekohta. Hankekohtade komplekteerimine toimub peale MLA kohtade komplekteerimist, aprilli kolmandal nädalal. Kõikidel lapsevanematel on võimalus kuni 1. aprillini valida ARNO süsteemis üks kuni kolm sobivat hankekohta pakkuvat eralasteaeda. 

Valla toetuslepinguga ja valla vabatahtliku toetusega eralasteaiad ja lapsehoiud on alates märtsist samuti ARNO süsteemis. Kui soovite lapsele kohta enda valitud eralasteaeda või lapsehoidu, saate teha ARNO süsteemi kaudu taotluse, mida menetleb eralasteasutus. 

Palume lapsevanemal 1. aprilliks ARNO süsteemis teha järgmist:

  • Kontrollida e-posti aadress, kuhu soovite saada MLA või hankekoha pakkumist. 
  • Kontrollida MLA eelistuste valikud. Palume märkida kolm erinevat MLA eelistust ja üks kuni kolm eralasteaedade hankekoha eelistust.  
  • Vaadata üle MLA koha või hankekoha taotluse õppeaasta. Kui soovite jätkuvalt, et laps käib edasi valla toetuslepinguga eralasteaias või lapsehoius, siis märkige MLA koha taotluse õppeaasta hilisemaks kui 2021/22. 

NB! Täpsemad juhised, info ja uudised Viimsi valla kodulehe alamlehel „Lasteaia järjekorda registreerimine“.