Eelmise nädala esmaspäevaks, 8. veebruariks oli pakane kasvatanud jää Leppneeme ja Kelnase sadamates 10-15 sentimeetri paksuseks. Mandri ja Prangli saare vahelist liini teenindava Wrangö kapten Aleksei Pärnaste sõnul nõudis juba siis laeva sadamast välja- ja sissesõit lisaaega ning selle juhtimine ja manööverdamine olid raskendatud. Nähes ette võimalust, et jääolude raskenedes võib laevaühendus katkeda, teavitas vallavalitsus oma kodulehel ja sotsiaalmeedias kõiki Pranglile ja sealt tagasi sõita soovijaid, et lähiajal võib Wrangö sadamasse seisma jääda. Inimestel paluti oma hädavajalikud käimised kiiresti ära teha ning saare poele soovitati täiendavalt kaupa varuda.

Nädal aega hiljem pühapäeval, 14. veebruaril olid jääolud halvenenud sedavõrd, et Wrangö ei suutnud kasvanud jääs enam sõita ning oli sunnitud jääma Leppneeme sadamasse kai äärde.

Prangliga ühenduse pidamist korraldava valla ehitus- ja kommunaalosakonna spetsialistid hakkasid sündmuste käiku ette nähes juba päevi varem otsima alternatiivseid võimalusi saarega ühenduse taastamiseks.

Olgu siinkohal eraldi rõhutatud, et häda- või kriisiolukorras on operatiivne ühendus Prangliga igal ajahetkel tagatud olnud politsei- ja piirivalveameti kopteriga. Kui näiteks tekib saarel kellelgi tõsisem terviserike või mõni muu ohuolukord, tõuseb PPA kopter Tallinna lennuväljalt õhku ning on loetud minutitega Pranglil. Õnneks seda ei ole vaja läinud.

Vallavalitsuse päringule tellimuslennu kohta saarele, vastas PPA, et selline võimalus avaneb teise kopteriga alles märtsikuus ning ühe reisi hinnaks on 3800 eurot. 

Täiendavalt pöördus vald kahe kopteriteenust pakkuva erafirma poole, kellest vastas AeroCopter OÜ. Ettevõtte lennumasinad on hetkel Soomes, kuid alates järgmisest nädalast on nad valmis ühe Eestisse saatma. Firmal on pakkuda kopter, mis mahutab korraga kolm reisijat ning võimaldab ripplastina transportida kuni 180 kg kaupa. Kaubalastiga lennutunni hind koos käibemaksuga on ligi 1200 eurot. Kopteri Eestisse saatmise eeltingimuseks on ettevõttele teatud mahu lendude garanteerimine, kuna firma peab loobuma Soomes teenuse pakkumisest ja üle lahe sõit on märkimisväärne lisakulu.

Seega on vallal võimalus tellida järgmisest nädalast väikse kopteriga lende ja alates märtsist arvestada ka PPA tellimuslendudega.

Kuna kopteri näol on tegu kuluka transpordivahendiga, tuleb hoolikalt kaaluda ka teisi võimalusi. Nii saadi 16. veebruaril teha kahe laevaga – Wrangö ja Kalk – erireis Pranglile. Keerulistes jääoludes oli muidu Naissaart teenindav 15-meetrine Kalk liinilaev Wrangöle abiks rüsijääd täis olevatesse sadamatesse sisenemisel. Reis toimus ning inimesed ja kaup sai saarele ning tagasi veetud. Paraku vigastas Wrangö jääs sõites mõlema sõukruvi laba ning transpordiamet keelas aluse kasutamise kuni sõukruvide vahetuseni. Katkised sõukruvid saavad tuukrid vee all asendada uutega ning laeva reederfirma Tuule Liinid on lubanud Wrangö võimalikult kiiresti töökorda saada. Hetkel ei saa Wrangö rikke tõttu sadamast lahkuda.

Vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile saab Wrangöt kasutada ka kuni 20 cm jääga, kuid sadamates on rüsijää kohati mitu korda paksem ning seega laevale ohtlik. Lisaks on laeval teatavad ehituslikud puudused, mis teevad jääoludes sõitmise potentsiaalselt ohtlikuks ja raskeks (vintide geomeetria, materjalid, millest vindid toodetud, vintide “avatus” ja nende kaitseta olek korpuse põhja alt läbiliikuvate jääkamakate eest). Vallavalitsus saatis täna selleteemalise korduva kirja nii transpordiametile kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja juhtis tähelepanu, et riigile kuuluv parvlaev Wrangö on küll sertifitseeritud L3 jääklassiga, kuid tegelikkuses ei pruugi tehniliselt olla sobilik jääs sõitmiseks. Tegemist on aastaid üleval olnud teemaga, mis tänavuse karge talvega taas teravaks muutus.

Veel üks võimalus Prangliga ühenduse pidamiseks tingimustes, kus sadamad on jääs, on hõljuki kasutamine. Hõljukiga saab sõita siledal jääl või lahtises vees. Esimesel juhul ei tohi olla teel rüsijääd, mis lõhuks hõljuki põhja, teisel juhul on probleemiks miinuskraadid, mis muudavad veepritsmed jääks ja hõljukile kogunedes muudaks selle kasutuskõlbmatuks. Vallal on kokkulepe merepääste hõljuki kasutamiseks, kui ilmaolud ja jää tingimused seda võimaldavad.

19. veebruaril palus Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond PPA laevastiku juhti, et nende alus tuleks ametiabi korras vallale appi ja teostaks erireisi laevaga Valve. Hinnanud jääolusid, tuli PPA abipalvele vastu ning saadab oma aluse Leppneeme sadamasse. PPA laev Valve väljub reedel, 19. veebruaril kell 17.00 Leppneeme sadamast. Alusele mahub kuni 16 inimest ja laevasõit tuleb COVID-19 reeglite tõttu teha välitekil. Seetõttu tuleb reisijatel soojalt riidesse panna. Kõik soovijad peavad olema sadamas enne kella 17.00. Vajaduse korral toob Valve saare inimesed mandrile. Erireisiga saavad koolivaheajaks saarele koju ka mandril koolis käivad Prangli õpilased. Viimsi vallavalitsus tänab politsei- ja piirivalveametit, et nad leidsid ressurssi ja võimalust operatiivselt appi tulla. 

Sõltuvalt ilmastikuoludest (tuule suunast, õhutemperatuurist, jääoludest) ning transpordivahendite saadavusest võivad eelkirjeldatud variandid tundidega muutuda. Olgu selleks laev, kopter või hõljuk, Viimsi vald tagab igal juhul hädavajaliku transpordiühenduse Prangliga ning töötab selle nimel, et võimalikult kiiresti naaseks liinile regulaarreise tegema parvlaev Wrangö. 

Kokkuvõtteks saab öelda järgmist:

  • Kriisi- ja ohuolukorra tekkides on alati olnud ja on ka praegu tagatud operatiivne ühendus Prangli ja mandri vahel nii PPA kopteriga kui laevastiku alusega.
  • Vald on kaardistanud kopteritega erakorraliste tellimuslendude tegemise. Selline võimalus avaneb alates 22. veebruarist erafirma kopteriga ning alates 1. märtsist PPA kopteriga. Kopteri tellimuslendude maht on piiratud ja selle hind on kõrge.
  • Vallal on kokkulepe merepääste hõljuki kasutamiseks, kui ilma- ja jääolud seda võimaldavad.
  • 16. veebruaril toimunud erireisiga sai saare kauplus oma varusid täiendada, saarel on piisavalt kütust kuni kevadeni elektri tootmiseks ning sõidukite tankimiseks. 
  • Reisilaev Wrangö sõukruvide vahetamise järel ning jääolude paranedes taastub ühenduse pidamine suure alusega. Millal jääolud sõitude alustamist Wrangöga lubavad, ei ole võimalik täna täpselt öelda.
  • Järgmine erireis laevaga Kalk on plaanitud 23. veebruariks. Kuivõrd Kalk teenindab põhiliselt Naissaare liiklust, siis on alust võimalik Prangli liinil kasutada maksimaalselt üks kuni kaks korda nädalas. Kuigi Kalk on Wrangöst väiksem laev, siis mahutab see piisavalt inimesi, kaupu ja postisaadetisi, et kõik püsielanikud saaksid liikuma ning pood oma varud täiendatud.

Kõik operatiivsed küsimused ja soovid Pranglile pääsemiseks või sealt mandrile tulekuks ning kauba transpordiks ajal, mil regulaarselt praamiliiklust ei toimu, palun saatke: kommunaal@viimsivv.ee