Suvel toimus Viimsis üleminek korraldatud jäätmeveole ning olmeprügi äraveo hinnad langesid pea neli korda.

Küsimustele vastab Viimsi Vallavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse.

Mida tähendab korraldatud jäätmevedu? Jäätmeid veeti Viimsis ju varemgi ära. Kes nüüd veab ja miks just see ettevõte välja valitud sai?

Viimsi vallas (v.a väikesaared) alustas alates 1. augustust 2020 korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Korraldatud jäätmeveoleping sõlmiti Viimsi Vallavalitsuse ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31. juulini 2025. Kõik senised Viimsi vallas (v.a väikesaared) jäätmeveo teenuse lepingud lõpetasid automaatselt kehtivuse 31. juulil 2020.

Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata vaid haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3).

Mida vallaelanik sellest muudatusest võitis?

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ning parima hinnaga. Vabaturu olukorras ei saanud vald kaasa rääkida jäätmeveoteenuse hinna kujunemisel ning teenusepakkujad võisid teenuse hinda muuta vastavalt enda soovile.

Korraldatud jäätmeveoteenuse puhul on vald valinud hanke korras odavaimat hinda pakkunud teenusepakkuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul õigust hindasid muuta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud juhtudel.

Samuti võimaldab korraldatud jäätmeveo olemasolu vallal teha paremat järelevalvet selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka. Vabaturuolukorras puudus vallal täielik ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad sellest kõrvale, viies enda jäätmed avalikesse konteineritesse või veel hullem – loodusesse.

Kindel vedaja vallas annab AS-il Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist. AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub mitmeid lisateenuseid, mis aitavad parandada jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõstab ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäätmete teenus.

Lisaks on korraldatud jäätmeveo toimimine vallas tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antavate investeeringutoetuste saamiseks.

Kui valuliselt või valutult uue vedajaga prügiveo lepingute sõlmimine vallaelanike jaoks läks? Kas oli palju segadust või kõik sujus?

Viimsi vallas oli vabaturu olukord kestnud pikemat aega ning korraldatud jäätmeveo teenuse ajad ammu unustatud, seetõttu olid muutused paljudele elanikele ootamatud ning uute lepingute sõlmimine tekitas palju küsimusi ning ebamugavusi. Eks iga muutus ja uuendus vajab harjumist ning üleminekuperioodi. Esimene kuu oli nii teenusepakkujale kui ka vallaelanikele keerukas, kuid tänaseks võib öelda, et korraldatud jäätmeveo teenuse pakkuja on jõudnud piirkonnaga tutvuda ning saab nüüd teenuse pakkumisega edukalt hakkama ja pakub soovitud teenust mõistliku hinnaga. Kuigi esimestel nädalatel oli elanike seas palju segadust korraldatud jäätmeveo teenuse osas, siis tänaseks võib öelda, et küsimused on leidnud vastuse ja probleemid lahenduse.

Räägime prügi sorteerimisest ka. Millised on viimsilaste võimalused liigiti kogutud prügi (pakendid, klaas jne) taaskasutusse anda?

Viimsi vallas on võimalik liigiti koguda ka pakendeid. Pakendid kogu eraldi ja vii selleks ette nähtud pakendi konteinerisse või liitu mugavusteenusega kohtkogumise näol. Kohtkogumisega on võimalik liituda nii eramajadel kui ka korteriühistutel. Üleriigilist pakendite kogumise võrgustikku korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. Reeglina on kogumispunktis eraldi konteiner paberile ja papile ning segapakendile, mõnes kohas ka eraldi klaaspakendile. Kui viimast ei saa eraldi ära anda, siis võib klaaspakendi panna segapakendikonteinerisse.

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendijäätmed on näiteks tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid, konservkarbid, kaaned ja korgid, kilekotid (sh leiva- ja saiakotid), šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, pandimärgita pudelid, hommikusöögi- ja pudrukarbid, pappkastid, tühjad kodukeemia pudelid ja värvipurgid.

Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.

Vt lähemalt KeM koduleheküljelt:

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/pakendid

Millist prügi saab Viimsi vallas sorteerida ja ära anda ehk mitte tavakonteinerisse visata? Ning mida ei saa?

Puhtad riided ja jalanõud, voodiriided, kardinad jms saab üle anda Humana Sorteerimiskeskus OÜ, Riidepunkt MTÜ või Uuskasutus MTÜ konteineritesse.

Määrdunud ja katkised riided viska segaolmesse.

Ravimid saab tasuta üle anda apteeki või jäätmejaama.

Kemikaalid saab tasuta üle anda jäätmejaama

Jäätmete käitlemise / liigiti kogumise kohta saab infot Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Vaata näiteks jäätmeratast: https://www.envir.ee/et/liigiti-kogumine

Korraldatud jäätmeveo raames segaolmejäätmete 140-liitrise prügikonteineri graafikujärgse tühjendamise hind Tallinnas ja lähipiirkonna omavalitsustes.
Omavalitsus140 l konteineri tühjendamise hind (s.h KM)
Rae vald1.00 €
Viimsi vald1.17 €*
Saku vald1.34 €
Saue vald1.49 €
Harku vald2.24 €
Jõelähtme vald2.27 €
Kiili vald2.50 €
Maardu linn2.50 €
Tallinna linn (Nõmme)2.64 €
*Kuni 1. augustini 2020 maksis 140-liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjendamine enamusele Viimsi elanikele 4,36 eurot. Korraldatud jäätmeveoga langes prügiveo hind kuni 3,7 korda.