Lubja – Pärtlepõllu ristmik läbis sügisel seoses vanadekodu ja uue tee rajamisega ümberehituse. Oktoobri lõpus paigaldati ristmikule targad ülekäiguraja liiklusmärgid ning nüüd toimub lasteaia ja uue vanadekodu vahel tee ületus nutika ülekäiguraja abil.

Jalakäijate ohutuse tõstmine ülekäiguradadel on oluline eesmärk. Lubja teel asuv ülekäigurada sai eraldi valgustuse ja täiendavalt aitab nüüdsest ohutusele kaasa erinevaid tehnoloogilisi lahendusi hõlmav ülekäiguraja lahendus. Uute nutikate liiklusmärkide näol pole tegemist ainult liiklejatele infot kuvava teabevahendiga, vaid intelligentne märk teeb veel palju muud – mõõdab ja edastab andmeid. Märgid on valmistatud ja paigaldatud Eesti ettevõtte Bercman Technologies AS poolt. 

Taustvalgustusega ülekäigurajamärgid tagavad autojuhtide tähelepanu juhtimise eelseisvale ülekäigurajale ka kõige halvemates ilmastikutingimustes. Seda ka olukorras, kus tavalised ülekäigurajamärgid jäävad tihti märkamata (sh udus, hämaruses, vihmas või ka peale kurvi või tee langust). Uus süsteem kasutab kaamerasüsteemi jalakäijate tuvastamiseks ning postidel asuvaid LED-tulesid autojuhtidele eelseisva ülekäiguraja osas hoiatamiseks. Kui ülekäigurajale astuv jalakäija on tuvastatud, aktiveerib süsteem täiendavad posti peal asuvad oranžid hoiatustuled, et juhtida autojuhtide tähelepanu ülekäigurajale ja sealsele jalakäijale. Selline tegevus tagab autojuhile pikema reageerimisaja olemasolu ning sujuvama ja ohutuma sõidu. 

Ülekäiguraja märkide ja seadmete paigaldamine – töö käib postil ja arvutis. Foto Alar Mik
Ülekäiguraja märkide ja seadmete paigaldamine – töö käib postil ja arvutis. Foto: Alar Mik

Nutikas ülekäigurada asub strateegiliselt väga olulises kohas – hooldekodu ja lasteaia vahel. Vastavalt Maanteeameti üldisele statistikale toimus 2019. aastal 26% jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetustest alaealistega ning 24% vanemate kui 65-aastaste inimestega. Selline statistika annab kinnitust, et antud ülekäigurada ning selle paiknemine on suure tähtsusega ning vajalik kaasaegsete intelligentsete transpordisüsteemide abil ohutumaks muuta.  

Nutikas ülekäigurada kogub anonüümset informatsiooni sõidukite hulga, tüübi, sõidusuundade ning ka sõidukiiruste kohta. Nii on võimalik vallavalitsusel saada Lubja tee osas liiklusinfot. Samuti kogub süsteem andmeid keskkonnanäitajate kohta, et anda parim ülevaade kohalikest ilmaoludest (õhu ja sõidutee temperatuuri ning õhusaaste mõõtmine). 

„Nutika ülekäiguraja lahendus on eriti kasulik just praegu, kui pimedat ning sajust aega on rohkelt ja jalakäijaid võivad kergesti ülekäiguradadel märkamata jääda,” sõnas AS-i Bercman Technologies müügijuht Hans Leis. 

Hans Leis lisas, et tulevikus on ettevõttel plaan lisada süsteemile ka funktsioon jalakäijate häälhoiatuseks. „Häälhoiatus aktiveeritakse juhul, kui ülekäigurajal on jalakäija ning lähenevate sõidukite liikumiskiirused ei vähene. Sellise tegevuse läbi on võimalik veelgi efektiivsemalt ülekäiguradadel juhtuvaid liiklusõnnetusi ära hoida,“ tõi Leis välja. 

Viimsi vald jätkab nutikate ülekäiguradade lahenduste testimise ja piloteerimisega ning tuleval aastal on kavas ümber ehitada Aiandi tee ja Pargi tee ülekäigurada.