Lisaeelarvest ja kaasavast eelarvest

Viimsi vallavolikogu võttis möödunud teisipäeval vastu Viimsi valla 2020. aasta kolmanda lisaeelarve. Meeldetuletuseks, et esimese lisaeelarvega eraldati lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks ja teisega valmistusime eriolukorrast tingitud majanduslanguseks.

Muuhulgas vähendasime näiteks vallavalitsuse palgafondi. Kolmanda lisaeelarve põhitähelepanu on suunatud koolidele ja lastele. Koolid, kus laste arv on suurenenud, saavad raha juurde uute õpetajate palkamiseks ja oluliselt suureneb ka koduse lapse toetuseks eraldatav summa. Nimelt oli taotlejaid tunduvalt rohkem, kui oskasime eeldada. Püünsi kooli korvpalliväljaku ja spordiväljaku ehitamiseks eraldati samuti lisavahendeid.

See kõik oli võimalik, kuna eelarvelaekumised on olnud paremad kevadel prognoositust. Majanduslangus on olnud kardetust väiksem.

Eelarvega seonduvaid uudiseid on veelgi. Teisipäeval kinnitas vallavolikogu Viimsi vallas esimest korda läbiviidava kaasava eelarve põhimõtted ning 50 000 eurot suunatakse rahvahääletuse teel valitud võiduidee teostamiseks. Tegelikult läheb oktoobris algava protsessi käigus jagamisele koguni 100 000 eurot, pool sellest siis käesoleva ja pool järgmise aasta eelarvest.

Kaasav eelarve ei ole ilmselt paljude jaoks uus ja tundmatu mõiste, sest mitmetes omavalitsustes on seda juba aastaid edukalt rakendatud. Tegemist on protsessiga, milles vallaelanikud on iga-aastaselt kaasatud teatud summa osas valla eelarve koostamisse. Küll aga on enamikes neis linnades ja valdades võimalik kaasava eelarve raames valida vaid investeeringuobjektide vahel. Sel sügisel Viimsis esmakordselt läbiviidava kaasava eelarve ideedeks, mis pannakse parima väljaselgitamiseks rahvahääletusele võivad lisaks investeeringule olla ka projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Oluline on see, et elluviidav idee pakuks avalikku hüve võimalikult paljudele viimsilastele ja ei tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kui võitjaks osutub mõni investeeringuobjekt, viib selle ellu vallavalitsus. Muude võitnud projektide elluviimine või ürituse korraldamine jääb aga võiduidee esitaja(te) kanda.

Mida viimsilane võidab kaasava eelarvega? Kindlasti on tegu põneva protsessiga, mille raames saab igaüks esitada siiani vaid meeles mõlkunud ideid, millega oma koduvalla elu veelgi paremaks muuta. Kaasahaaravaks teeb selle rahvahääletus, kus igal vähemalt 16-aastasel Viimsi elanikul on õigus anda oma hääl meelepärasele ideele. Sõbralik ja üksteist austav kampaania oma idee toetuseks on samuti teretulnud!

Viimsi vallavalitsus ootab aktiivset kaasalöömist nii ideede esitamisel kui ka hilisemal rahvahääletusel. Loodame, et võtate hästi vastu selle uue võimaluse oma kodukoha tegemistes kaasa lüüa ja rääkida.

Paralleelselt oleme alustanud ka uue eelarvestrateegia ja järgmise aasta eelarve koostamist. Millised saavad olema järgmiste aastate prioriteedid, sellest räägime lähemalt eelolevate kuude jooksul.