Viimsi valla valimiskomisjonile esitasid 17. oktoobril toimuvatel Viimsi vallavolikogu valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad 6 erakonda ja 2 valimisliitu. Lisaks osaleb valimistel üks üksikkandidaat. Viimsi valla valimiskomisjon registreeris 9. septembril toimunud koosolekul kokku 144 kandidaati.

Käesolevad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised koonduvad ühte nädalasse: 11. kuni 17. oktoobrini. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning pühapäevasest valimispäevast. Esmaspäevast laupäevani on võimalik hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kohapeal kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval, 17. oktoobril toimub hääletamine ainult pabersedeliga, kuid uuendusena on valijal pühapäevasel valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades võimalik oma e-hääl veel ära muuta. 

Kes saab hääletada?

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, s.o elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub Viimsi vallas. Hääletada saavad ka (vähemalt 16-aastased) välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ning kelle elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel samuti Viimsi vallas.

Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Jaoskondades hääletamine muutub paindlikumaks

Tänavustel valimistel ei ole valija enam seotud konkreetse Viimsi vallas asuva valimisjaoskonnaga. Valida on võimalik ükskõik millises Viimsi valla valimisjaoskonna hääletamisruumis. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse valija hääleõigust elektroonilisest valijate nimekirjast ning hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Traditsioonilist valijakaarti 2021. aastast valijatele enam koju ei saadeta. Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga ja seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta vallas või linnas.

Viimsi vallas saab oma hääle anda neljas valimisjaoskonnas

Valimisjaoskond nr 1

Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Viimsi vallamaja). 

Hääletamisruum asub I korrusel Viimsi huvikeskuse saalis. 

Valimisjaoskond nr 1 on avatud kogu valimisnädal: 11.–16. oktoober kell 12–20 ja valimispäeval (17. oktoobril) kell 9–20. 

Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Valimisjaoskond nr 2

Asukoht: Randvere tee 9, Haabneeme alevik (Viimsi raamatukogu). 

Hääletamisruum asub Viimsi Marketis asuvas Viimsi raamatukogu suures konverentsisaalis. 

Valimisjaoskond nr 2 on avatud: 15.–16. oktoober kell 12–20 ja valimispäeval (17. oktoobril) kell 9–20.

Valimisjaoskond nr 3

Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla (Randvere lasteaed/päevakeskus). 

Hääletamisruum asub Randvere lasteaia I korruse saalis. 

Valimisjaoskond nr 3 on avatud: 15.–16. oktoober kell 12–20 ja valimispäeval (17. oktoobril) kell 9–20.

Valimisjaoskond nr 4

Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar (Prangli põhikool). 

Hääletamisruum asub Prangli põhikooli ruumides.

Valimisjaoskond nr 4 on avatud: 15.–16. oktoober kell 12–20 ja valimispäeval (17. oktoobril) kell 9–20.

Kodus hääletamist korraldavad kõik neli valimisjaoskonda.

Merit Renlund

Viimsi valla valimiskomisjoni esimees