Volikogu otsusega makstakse alates uuest aastast koduse lapse toetust vaid neile lapsevanematele, kes on toetuse taotlemisel kogu jooksva kalendriaasta olnud rahvastikuregistri järgi Viimsi elanikud. Muudatusega soovib vallavalitsus kindlustada toetuse saajate tulumaksu laekumise vallale.

Õigus taotleda koduse lapse toetust on neil vanematel, kes on taotluse esitamise seisuga Viimsi valla elanikud ja kelle 1,5-3 aastane laps ei käi lasteaias. Samuti peavad toetuse saamiseks mõlemad lapsevanemad olema kogu toetuse maksmise perioodil valla elanikud.

Uue korra kohaselt makstakse toetust üksteist kuud aastas, juulis toetust ei maksta. Samuti ei maksta edaspidi toetust neile lapsevanematele, kellele on pakutud, kuid kes on loobunud kohast Viimsi munitsipaallasteasutuses või Viimsi vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias.

Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on koduse lapse toetuse peamine eesmärk pakkuda tuge neile vanematele, kellel puudub võimalus lapse lasteaeda panemiseks. „Uus kord hakkab kehtima alates järgmisest aastast. Seega peaksid toetuse taotlemist plaanivad vanemad, kelle laps saab tuleval aastal 1,5 aastaseks, jälgima, et nad oleksid mõlemad hiljemalt 1. jaanuari seisuga Viimsi elanikud,“ selgitas abivallavanem.

Viimsi valla koduse lapse toetus on praegu 250 eurot kuus ning tänavu septembrikuus maksis vald toetust 161 lapse eest. Toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus arvestades valla eelarve võimalusi.