Kloriidivabad lõigud. Allar Lehtsalu, Maa-ameti aluskaart
Kloriidivabad lõigud. Allar Lehtsalu, Maa-ameti aluskaart

16. novembrist alustatakse valla teedel talihooldustöödega. Muuhulgas teostatakse suurema liikluskoormusega teedel libeduse tõrjet teekatte soolatamisega ehk kloriidide kasutamisega. Peamiselt kasutatakse soolatamist 3. ja 4. seisunditasemega teedel, mis aitab teekatteid, lisaks sahkmasinatele, puhtana hoida.

„Käesoleva aasta talvel katsetab Viimsi vallavalitsus esimest korda Haabneeme alevikus kloriidivabasid katselõike, sealjuures seisunditasemeid alandamata,“ tõi Viimsi valla teede vanemspetsialist Siim Jürima uuendusena esile. Katselõikudeks on valitud Randvere tee peatänava lõik (vahemikus Heki tee ringteest kuni Hundi teeni, sh Tammepõllu tee ristmik), Heki tee (lõigus Kolhoosi tee kuni Heki tee ringtee) ja Põldheina tee (lõigus Lehtpuu tee kuni Tammepõllu tee). Katselõikude alguskohad on tähistatud spetsiaalsete liiklusmärkidega, mis annavad liiklejale märku kloriidivaba teelõigu algusest.

Teehooldaja rakendab kloriidivabadel teelõikudel lumesaju korral sagedasemat sahkamist, et hoida teekatted lumevabad ning libedusetõrje tegemisel võetakse kasutusele graniitkillustik. Kloriidivaba teelõik aitab kaasa tee äärde istutatud taimede ja kõrghaljastuse säilimisele, samuti pikendab kloriidide piiramine teekatete eluiga. „Kevadel võrreldakse testlõigu istutusaladel ja eraldussaartel oleva haljastuse seisundit eelnevate aastatega. Samuti tehakse katseperioodi vältel regulaarset seiret ja täiendatakse hooldemetoodikat ja -kirjeldust,“ lisas Jürima. Katse eesmärk on töötada välja hooldemetoodika, mis on senisest keskkonnasõbralikum, loodust hoidvam ja kestlikum.

Teatud olukordades, näiteks jäävihmade või must jää korral, ei saa katsealal välistada erandkorras soola kasutamist. Mehaanilise hooldusega koostoimes võib lühiajaliselt osutuda ohutuse tagamiseks vajalikuks soola kasutamine. Sellistes olukordades reguleerib teehooldaja nii puistatava soola kogust kui ka puistekaugust, et vältida soola sattumist haljasaladele.

Autojuhtidel tuleb tavapäraselt teedel liigeldes jälgida tee- ja ilmastikuolusid, valida vastav sõidukiirus ning hoida eessõitjaga ohutut pikivahet. Katselõikudel palume sõitjatel olla veelgi tähelepanelikumad. Katselõikude osas on oodatud sõidukijuhtide kirjalik tagasiside, et saada infot ka juhtide vaatest. Tagasiside võib saata e-posti aadressile kommunaal@viimsivv.ee.