Miiduranna küla eramajade elanikud leiavad lähiajal oma postkastist päikesekollase plastkoti. Millega on tegu?

TVO ja Viimsi Vallavalitsus on kokku leppinud ja eesmärgiks seadnud, et hiljemalt 2021. aasta suveks on vähemalt 2500 eramaja liitunud pakendijäätmete tasuta äraveoga – pakendikoti teenusega.

Miiduranna küla on nimelt esimene piirkond Viimsis, kus on käima lükatud pilootprojekt eramajade kaasamiseks. Selleks saavad kõik majapidamised postkastidesse kollase koti ja selle täitmise juhendi.

Pakendijäätmetega täidetud kott tuleb 7. septembri hommikul välja panna, et TVO korraldatud transport saaks need kaasa võtta. Täis koti asemele jäetakse uus tühi kott, et pakendijäätmete kogumisega saaks sujuvalt jätkata. Edasise äraveo tellimiseks tuleb täita liitumisvorm TVO kodulehel.

Uskumatu, kuid tõsi, et tasuta pakendijäätmeveoga on tänaseks liitunud vaid murdosa siinsetest elanikest. Tagasiside põhjal on selle põhjuseks lihtsalt inimeste teadmatus sellise võimaluse olemasolust.

Viimsi Vallavalitsuse keskkonna vanemspetsialisti Toomas Luhse sõnul on praegu igati hea aeg antud teemale tähelepanu pööramiseks. „Kindlasti on meie elanikud üldiselt keskmisest enam keskkonnateadlikumad ning pakendite taaskasutus on üks otsestest võimalustest, kuidas igaüks saab loodushoiule ise kaasa aidata. Teine väga oluline asjaolu on kulude kokkuhoid, sest pakendid moodustavad olmejäätmetest väga suure hulga. Kui selle osa saab aga tasuta ja mugavalt ära anda oma kodu ukse ees, vähenevad ka majapidamise kulutused prügiveole oluliselt,“ lisas Luhse.

Pakendikoti äravedu toimub kord kuus. Hiljemalt veopäeva varahommikul tuleb panna pakendikott värava ette ning sama arv uusi, tühje pakendikotte tuuakse äraveol nende asemele. Juhul kui pole tekkinud piisavalt pakendeid või elanikud on veopäeval ära, tuleb sellest vähemalt kaks tööpäeva ette teada anda.

Eramajade puhul on pakendite eraldamine olme- ja biojäätmetest lihtsam, sest enamasti on kogumiseks sobivamad tingimused (välisala, rohkem ruumi) hõlpsamini leitavad. Pakendid peab enne kogumiskotti paigutamist tühjendama ning ka jääkidest loputama. Eri materjalidest pakendeid seejuures eraldi paigutama ei pea – selleks on vaid üks, kollast värvi 150-liitrine tugevast plastist kott.

Paber- ja papp-pakenditest sobivad pakendikotti näiteks puhtad ja kuivad pappkastid ja -karbid, paberkotid, pakkepaber. Need tuleb enne kotti panemist ruumi kokkuhoiu mõttes kokku voltida. Plast-, metall- ja klaaspakendite osas sobivad tarbekaupade, toiduainete, jookide, kosmeetika- ja hooldus- toodete plastist pudelid, karbid ja topsid, kilekotid, konservikarbid, kanistrid, alumiiniumpurgid, metallkorgid ja -kaaned, piima- ja piimatoodete, mahla- ning veinipakendid ja muust materjalist joogipakendid. Klaaspudelitelt ja -purkidelt tuleks korgid ja kaaned eelnevalt eemaldada, kuid sildid võivad peale jääda.

Pakendikotti ei sobi järgmised materjalid: määrdunud/vettinud paber ja papp, pehmepaber, ajalehed, ajakirjad, raamatud, koopia- või joonistuspaber, fooliumi või kilet sisaldav paber, tapeet, plastist ja kummist tooted, mis ei ole pakendid, ehitusmaterjalid, rõivad ja jalanõud, ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid, akna- leht- ja peegelklaas, valguslambid ja elektripirnid, keraamika, kristall ja portselan (nt toidunõud, vaasid jne) ja kuumuskindel klaas.

TVO ehk Tootjavastutusorganisatsioon OÜ teenindab pakendikogumispunkte üle Eesti. Viimsis tegutseb TVO eramajade pakendijäätmete kogumise korraldamisega. Pakendijäätmete tasuta äraveolepingute lisainfot saab veebiaadressilt https://tvo.ee/teenused/eramajale või telefonilt 53 00 00 11

Peatselt laieneb teavitusaktsioon ka teistesse Viimsi valla küladesse.