Viimsilased hääletasid Viimsi esimese kaasava eelarve võiduideedeks sisetingimustesse rajatava skatepargi ning hooajalise uisuplatsi. Kummagi võiduprojekti maksumuseks on hinnatud 50 000 eurot ning need viiakse ellu 2021. aasta jooksul.

197 häält kogunud Viimsi skatepargi projekti eesmärk on rajada Rohuneeme tee 1 hoone II korrusele noortele turvaliseks treenimiseks sisetingimustes asuv rula- ja trikirattakeskus. Skatepargi idee autorid on Mikael Parman ja Jana Lillemets.

Teisele kohale tulnud hooajalise uisuplatsi idee sai 114 häält. Anna Aleni poolt tehtud ettepaneku tuumaks on pakkuda Viimsis kõigile huvilistele nautimiseks hea valgustuse ja mõnusa muusikaga uisuväljakut.

Hääletusel osales 866 viimsilast, kellel igaühel oli võimalik anda kolm häält erinevate ideede poolt. 866 inimest on 5,4% Viimsi kaasava eelarve hääleõiguslike elanike arvust ja seda võib pidada tubliks tulemuseks, arvestades, et nii ideede esitamine kui ka hääletus toimus meie vallas esimest korda. Võrdluseks võib tuua Eesti kõige pikema kaasava eelarve kogemusega Tartu linna, kus seitse aastat tagasi osales esmakordsel hääletusel 3,3% hääleõiguslikest tartlastest ning üle 5% osaluseni jõuti alles neljandal aastal.

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Tänavu oktoobris alguse saanud protsessi käigus läheb jagamisele kokku 100 000 eurot (nii 2020 kui 2021 eelarveaasta kohta), mis tähendab, et 2021. aastal saab ellu viia kaks kuni 50 000-eurost projekti.

Kaasava eelarve ideede esitamise voorus laekus kokku 86 ideed. Vallaametnikest ekspertkomisjon hindas esitatud ideede vastavust kaasava eelarve nõuetele ning hääletamisele jõudis 57 ettepanekut. Kokku anti erinevate projektide poolt 1652 häält.