Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide 1. klassidesse 2021/2022 õppeaastaks toimub 1.–31. märtsini.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2021. Hilisema sissekirjutuse puhul või kui taotlus esitatakse peale 31.03, määratakse kool, kus on vabu õppekohti. 

Tulevased 1. klassi lapsed jagab koolidesse elektrooniline infosüsteem Arno. Kooli määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile ning võimalusel vanema soovi.

Viimsi vallas on elukohajärgseteks koolideks Viimsi kool, Haabneeme kool, Randvere kool, Püünsi kool ja Prangli kool.

Fotol: 1. septembri aktus Viimsi koolis. Foto: Viimsi kool