Lendu lastud ilutulestik võib olla kaunis vaatepilt, kuid alati peab tagama, et see jääkski vaid positiivseks elamuseks. Pürotehnika kasutamine oskamatutes kätes võib olla väga ohtlik ning tekitada korvamatuid tagajärgi nii inimestele, loomadele kui ka hoonetele. 

Loomulikult on kõige ohutum ilutulestikku üldse mitte teha. Nii käitudes säästame loomi ja inimesi mürasaastusest ning hoiame ära ilutulestiku tõttu tekkida võivaid õnnetusi. Kui aga siiski ilma ei saa, tuleb ilutulestikku teha kõiki ohutusnõudeid ja konkreetse toote kasutusjuhendit järgides. Ilutulestikurakett tuleb asetada lagedale väljale ning see kindalt toestada näiteks liiva või lumega. Läheduses ei tohi olla inimesi, autosid ega hooneid. Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast ega käest. Jälgida tuleb raketi lennusuunda, et see ei lendaks inimeste poole, katustele või akendesse. Rakette ei tohi mingil juhul paigutada otsapidi pudelisse – see võib ümber kukkuda ning suuna hoopis inimeste poole võtta. Üks kindel tõsiasi on, et ükski lendu lastud rakett ei jää kunagi taevasse, vaid tuleb sealt alati alla ja võib põhjustada tulekahjusid. Sellele tasub mõelda iga kord, kui ilutulestikku lasete. Tuleb kindlasti teha vahet signaalraketil ja ilutulestikul – esimest tohib kasutada vaid ohuolukorras, mitte oma lõbuks. 

Lisaks rakettidele ja pürotehnikale tuleb pühade ajal ettevaatlikult ringi käia ka lahtise tulega. Küünlad, kaminatuli ning teised lahtise tule allikad tuleks kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ning kontrollida, et pühade ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust. Lisaks, kui pühade ajal vanavanemaid külastatakse, võiks üle kontrollida nende suitsuandurid ning viia ahiküttega majadesse kingituseks vinguanduri. 

Ohutus algab sinust!

HEA TEADA

Vastavalt lõhkematerjali seadusele peab ilutulestiku korraldamise luba olema ilutulestiku korraldamiseks:

  1) avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega;
  2) tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega.

F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel teavitab 

ilutulestiku korraldaja vähemalt kolm päeva ette avalikul üritusel või tiheasustusega asulas nii Politsei- ja Piirivalveametit kui ka Päästeametit.

Ilutulestiku korraldamise luba peab taotlema vallavalitsuse järelevalveosakonnalt.

Päästeamet