Eelmisel nädalal toimus Viimsi raamatukogus hooldusperesid tutvustav üritus. Teavituskampaania „Laps on pereootel“ käigus avanes võimalus hooldusperedega elava raamatukogu formaadis silmast silma vestelda.

Ürituse avasid sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Viimsi abivallavanem Annika Vaikla. Oma lugusid jagasid viis perekonda. Lisaks rääkisid oma teadmistest ja kogemustest valdkonna eksperdid, nt MTÜ Oma Pere juht ja PRIDE koolitaja Liis Saarna, MTÜ Igale Lapsele Pere juht Jane Snaith, MTÜ Teadlik lapsevanem juht ja PRIDE koolitaja Inna Klaos. Vestlusest võtsid osa ka Viimsi vallavalitsuse lastekaitsetöötajad ning sotsiaalkindlustusameti spetsialistid. 

Abivallavanem Annika Vaikla avaldas heameelt, et nii olulise väärtusega sündmus leidis aset Viimsi raamatukogus. Toetada lapsi leidmaks endale pere on nii suure eesmärgiga ülesanne ning on suur au olla sellesse kaasatud. Samas oli hea kuulda, et inimesed, kes selles valdkonnas pikalt tegutsenud, leiavad, et täna on Eestis laste toetamisel juba palju parem olukord. 

Kui ka teie tunnete, et teil on pakkuda oma aega ja turvalist kodust keskkonda mõnele lapsele, kes ei ole teie bioloogiline laps, siis lisainfot saate veebilehel hoolduspere.ee. Samuti toetavad teid sel tänuväärsel teekonnal Viimsi valla lastekaitsetöötajad. 

Kampaaniat viivad koos sotsiaalkindlustusametiga ellu loovagentuur Havas Creative, kommunikatsiooniagentuur Havas Communication ning meediaagentuur Havas Media. Tegevust viiakse läbi ESF-i projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Fotod: Aivo Kallas