Hoiule võetud sõidukite omanike tuvastamine

Viimisi vallavalitsus võttis vastavalt korrakaitseseaduse (KorS) § 53 lg 1 p 3 alusel hoiule sõiduki Leppneeme sadamast ja kerghaagise Pargi teelt Viimsi alevikust, mille omanikke ei ole võimalik tuvastada. Vastavalt asjaõigusseaduse (AÕS) § 96 lg 1 alusel asuvad varad vallavalitsuse poolt kasutataval kinnisel territooriumil.

Varade loetelu ja kirjeldus:

  • Beež universaalkerega sõiduk ЛуАЗ-969 (Luaz 969) reg märk П 3818 EA (autol puuduvad dokumendid ja teadmata on tehniline seisukord).
  • Maanteeameti hinnangul on tegemist NSV Liidu aegse seeriaga, mida väljastati Eestis aastatel 1989–1990. Maanteeameti liiklusregistri keskarhiivil puuduvad andmed П…EA kohta vahemikus 2800–5800, mistõttu pole võimalik kindlaks määrata selle sõiduki kuuluvust või esmast omanikku. Autol puuduvad dokumendid ja teadmata on tehniline seisukord.
  • Kerghaagis (puuduvad dokumendid, tähised ja teadmata on tehniline seisukord).
  • Kaubaruumi mõõdud kerghaagisel: pikkus 3 m ja laius 1,7 m .

Vastavalt AÕS § 99 lg1 p 1 alusel  on leidjal õigus pärast avalikku teatamist asi müüa avalikul enampakkumisel, kui asja hoidmine on ülemääraselt kulukas või kui asi on kiiresti riknev või kui avalik asutus või politsei on asja hoidnud kuus kuud.

Küsimuste korral pöörduda e-posti aadressile kommunaal@viimsivv.ee.