Illar Lemetti

Kutsun teid osalema rahulolu-uuringus, millega saate anda oma panuse selleks, et Viimsi tulevik oleks viimsilaste nägu. Palun teil võtta see aeg ja jagada oma häid ning olulisi mõtteid, milline on Viimsi aastal 2045. 

Kohaliku omavalitsuse kõige olulisem ülesanne on korraldada kohalikku elu nii, et inimestel oleks oma koduvallas hea elada. Valla eluolu ja arengu kujundamisel on kesksel kohal kogukonna kaasamine, mille eesmärk on erinevate ootuste ja arvamuste toomine ühisesse arutellu. Olen kindel, et parima tulemuse saavutame üksteisega mõtteid vahetades, teineteist kuulates ja koos ühise eesmärgi nimel tegutsedes. 

Selleks, et tagada viimsilastele parim võimalik elukeskkond järgmisteks aastakümneteks, oleme alustanud uue arengustrateegia väljatöötamist aastateks 2023–2045. Strateegia koostamisele eelnevad erinevad analüüsid ja uuringud, mis aitavad luua kogu protsessile teadmistel põhineva vundamendi. 

Esimene suur samm sellel teekonnal on teie ees olev Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022. Mõne aasta eest tehtud uuringul andsid väärtuslikku tagasisidet rohkem kui 1000 inimest. Uuringuga saame teadmised sellest, millised on siin elavate inimeste ootused Viimsi elukeskkonnale ja valla teenustele. See on vajalik teadmine selleks, et teha tarku otsuseid arengustrateegia ja tegevuskavade koostamisel. 

Lugupidamisega 

Illar Lemetti 
Viimsi vallavanem