Head Viimsi valla ettevõtjad!

Soovime tunnustada kõiki neid ettevõtjaid, kes on suutnud oma ettevõtte töös hoida, pakkudes seeläbi tööd inimestele ja maksutulu riigile ning omavalitsusele. Soovime teile palju jõudu!

Oleme nüüd riigis mõnda aega tegelenud viirusetõrjemeetmete rakendamisega ja see töö pole kindlasti veel lõppenud. Ettevõtjatena aga teate, et raskel ajal on oluline vaadata tulevikku ja hakata mõtlema sellele, kuidas majandusele uuesti hoog sisse saada. Kindlasti teie seda igapäevaselt juba teetegi, aga lubage ka meil kaasa mõelda.

Loomulikult tuleb meil anda endast kõik, et elus hoida senine majandus, sest ühel hetkel vajame uuesti kõike seda, mida kuu aega tagasigi. Mida me aga üheskoos, viimsilastena, saame majanduse ja tarbimise elavdamiseks hetkel ära teha?

Virtuaalne maailm vajab uusi virtuaalseid lahendusi. Uusi teenuseid vajatakse ka olukorras, kus inimestevahelised kontaktid on minimaalsed. Tekivad uued tarbimisharjumused. Proovime siis meie olla need, kes näevad selles olukorras uusi ärivõimalusi ja need ära kasutavad.

  • Palun andke teada, kes soovib oma teenuste reklaami Viimsi Teatajasse. Järgmine Viimsi Teataja ilmub 17. aprillil. Loome tasuta infolehekülje ajalehte ja valla kodulehele. Saada oma info e-posti aadressil ettevotlus@viimsivv.ee hiljemalt 10. aprilliks. Viimsi Teatajas avaldame tasuta ettevõtte lühireklaami: ettevõtte nimi, mida toodetakse või millist teenust pakutakse, kontaktandmed.
  • Käivitame mõttetalgud eesmärgiga koguda ideid kohaliku ettevõtluse edendamiseks. Head ettevõtjad, andke kindlasti teada ka sellest, mida vallavalitsus teie heaks teha saab! Palun saatke oma ettepanekud ja ideed e-posti aadressil ettevotlus@viimsivv.ee.

Kindlasti avaldame Viimsi Teatajas ning valla kodulehel positiivseid lugusid sellest, kuidas te olete hakkama saanud ja mida originaalset välja mõelnud.

Tunnustame veelkord kõiki ettevõtjaid ja astume koos samme, mis aitavad meil keerulistest aegadest kiiresti üle saada!