Anname teada Leader programmi 5. meetme „COVID-19 mõjude vähendamine“ avanemisest Rae, Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu alustab käesoleva aasta sügisest Leaderi projektitoetuste nõustamist ja vastuvõtmist Covid-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetmest „COVID-19 mõjude vähendamine“. Taotlusdokumente saab esitada e-pria vahendusel käesoleva aasta 1.–10. novembril. Taotluste tehniline ja sisuline hindamine kestab 15. detsembrini. 

Covid-19 meetme rakendamise eesmärk on tegevusgrupi piirkonnas ettevõtjate ja vabaühenduste tegevuste toetamine seoses koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega kohanemiseks.Taastusrahastus vahendid on PHKK piirkonnas kasutada projektitoetusteks 144 012,55 eurot.

Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info asub kodulehel www.leaderph.eu rubriigis ABIKS TAOTLEJALE. Nõustamine toimub telefoni teel. Samuti on taotlejal võimalus tulla konsultatsioonile Põhja-Harju KTK kontorisse, mis asub Kostivere mõisa peahoone esimesel korrusel. Vajalik on kindlasti eelregistreerimine (tegevjuht Margit Pärtel, tel 520 1189, margit@leaderph.eu).

Põhja-Harju Koostöökogu