Astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest muudatuste elluviimise osas valla hariduselus valitsevad erimeelsused.

Võtan poliitilise vastutuse ja astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest juhtimistasandil puudub üksmeel.

Mul on selge ettekujutus, milliseid muudatusi Viimsi vajaks, et koolide õpikeskkond oleks turvaline ja hooliv nii õpilaste kui ka õpetajate suhtes ning et vallaelanike maksuraha kulutamise üle oleks selge ülevaade. 

Kahjuks on tänaseks juhtimisotsustes kerkinud mitmeid eriarvamusi, mistõttu leian, et ei ole aus jätkata, kui ei ole võimalik tegutseda oma parimate arusaamiste kohaselt. Võimalus ennast realiseerida tuleb anda neile, kes saavad oma plaanid ellu viia. Probleemidele Viimsi valla haridusasutustes tuleb ka minu järeltulijatel tähelepanu pöörata. Korrastama peab koolide juhtimisstruktuurid ning leidma lahendused ühiskonda endiselt häirivate teemade käsitlemisel, mille hulgas on ka laiemalt avalikkuses lahatud vägivalla märkamine ja sellele reageerimine.

Vallavalitsuses tööl oldud aja jooksul on siiski päris mitmed teemad ka hariduse vallas saamas seaduse eelnõudeks, mida pidasin oluliseks ja mida koos endise abivallavanem Georg Aheriga (kes lahkus abivallavanema kohalt tervislikel põhjustel ja see oli tema õigus) eest vedasime. Näiteks need, mis leevendavad järgmisel aastal vallas olevat lasteaiakohtade puudust – koduse lapse toetus ja lastehoid. Oleme tänavu Viimsi vallas hariduse valdkonnas käima lükanud mitmed olulised algatused, millest tahaks esile tõsta kavandatavat Randvere kooli laiendust ja ujula rajamist ning valla arengukavasse 2020-2024 lülitatud uue lasteaia ja kooli ehitust Pärnamäele. Need sammud aitavad lahendada koolikohtade kitsikust. Õpetajate jätkuv palgatõus on üks 2020. aasta eelarve prioriteete.


Suureks ettevõtmiseks, mida oleme oma meeskonnaga ette valmistanud, on kaasaegse huvialahariduse- ning kultuurikeskuse Artium loomine. See on kool, kus Viimsi lapsed saavad 2021. aasta sügiseks Eesti parimad tingimused, et omandada muusika-, kunsti- ja teadusharidust.

Tänan südamest kõiki viimsilasi, kellega sai palju koos ära tehtud ning Viimsi vallavalitsuse ametnikke koos töötatud aja eest – kogu meeskonna tugi oli alati olemas ja väga professionaalne.

Et vallavalitsuses ei tekiks võimuvaakumit, palun ennast ametist vabastada alates 10. detsembrist, mil vallavolikogu saab nimetada ametisse uue vallavalitsuse liikme.

Samuti astun tagasi Reformierakonna Viimsi piirkondliku organisatsiooni juhi kohalt. Loodan, et piirkond leiab endale kiiresti uue eestvedaja, et jõuliselt valmistuda 2021. aastal toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks.

Soovin koduvallale jätkuvalt ilusat tulevikku ning kõigile kaunist ja rahulikku jõuluaega.

Lugupidamisega

Laine Randjärv