AS VIIMSI VESI TEADE

Konkurentsiamet on kooskõlastanud28.07.2020 otsusega nr 9-3/2020-007 uued veeteenuste hinnad. Alates 01.10.2020 kehtivad klientidele järgnevad vee ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  • Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele                                          1.20 EUR/m³+km
  • Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele                                        1.41 EUR/m³+km
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele   1.83 EUR/m³+km
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele  2.06 EUR/m³+km

Põhiteenustega seotud kooskõlastatud teenuste hinnakiri:

  • Tehniliste tingimuste väljastamine                                                     31,96 EUR +km
  • Vee ja/või kanalisatsiooniühenduse avamine/sulgemine                   26,63 EUR +km
  • Väljasõit/tunnitasu (kliendi süül veemõõtja paigaldus,

vahetus, plommimine)                                                                  13,67 EUR +km

Sellest lähtudes palume klientidel, kelle veemõõtja näit ei ole kaugloetav, edastada näidud seisuga 30.09.2020

Lugupidamisega

AS Viimsi Vesi